Crisismaatregelen verlengd tot eind september

Zopas werd in de Kamercommissie Financiën beslist om de anticrisismaatregelen die minister van Werk Milquet in 2009 in het leven riep, te verlengen. Dat gebeurde eerder al begin januari. Over welke 3 maatregelen gaat het precies?

Maatregel 1: vermindering van de arbeidstijd

= een collectieve arbeidsduurvermindering (van 1/4 of 1/5) die wordt toegepast op alle werknemers van een onderneming of op een specifieke categorie van werknemers uit de onderneming, met patronale bijdragevermindering en looncompensatie.

Maatregel 2: crisistijdkrediet

= een individuele en tijdelijke vermindering van de prestaties.

Maatregel 3: opschorten van het bediendecontract

= een volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of de inrichting van een stelsel van arbeidsduurvermindering dat wordt toegepast op een aantal werknemers van de onderneming bij gebrek aan werk.

Lees meer over de voorwaarden van deze maatregelen.

Verder lezen?
- Hoe word je beter van de crisis?
- 12 fouten die je moet vermijden in crisistijd