Beste baas, deze collega's nemen straks ontslag

Ben je van plan je bedrijf te verlaten? Die vraag legde Securex in januari voor aan 85.996 Belgische werknemers uit de privé. Ruim 1 op 4 antwoordde positief, vorig jaar was dat nog 1 op 5. Daarmee lijkt de war for talent terug van weggeweest, een logisch gevolg van het economisch herstel. Bovendien zullen demografische verschuivingen - denk aan de vergrijzing en de ontgroening - die trend de komende maanden en jaren verder versterken.

Die vaststelling geldt trouwens niet alleen voor de privésector. Ook bij de overheid beweegt er een en ander, maar dan vooral bij de niet-contractuele werknemers: 33% geeft aan uit te kijken naar iets anders. Van de vastbenoemde ambtenaren blijft 89% liefst zitten waar hij nu zit.

Onder het motto 'een verwittigd werkgever is er twee waard', gingen we op zoek naar het profiel van de werknemer die op de uitkijk staat. Wie neemt straks ontslag? En welke bedrijven hoeden zich maar beter tegen een massale uitstroom? Voor onderstaande cijfers werd enkel gekeken naar de privésector.

1. Jongeren

15% van de -25-jarigen en 11% van de 25- tot 29-jarigen heeft in 2010 vrijwillig zijn bedrijf verlaten. Begin 2011 gaf nog eens 19% van de -25-jarigen aan binnenkort ontslag te nemen.

Conclusie: hoe ouder, hoe geringer de intentie om van job te veranderen. Datzelfde geldt trouwens voor anciënniteit: hoe langer iemand in een bedrijf zit, hoe minder groot de intentie om te vertrekken.

2. Hooggeschoolden

Opvallend, bijna 1 op 5 universitairen wil binnenkort ontslag nemen. Bij lagergeschoolden is dat ongeveer 1 op 10. Kijken we op de lange termijn dan zijn de verloopintenties gelijklopend voor alle opleidingsniveaus: ongeveer 1 op 5.

3. Niet-leidinggevenden

Managers - werknemers die een team leiden - zijn honkvaster dan de rest van het personeel. Van de niet-leidinggevenden zegt bijna 1 op 3 van job te willen veranderen, bij de leidinggevenden is dat 1 op 5.

4. Werknemers in kleine bedrijven (<10 werknemers)

Bazen van kmo's, vooral die met minder dan 10 werknemers, zijn dezer dagen maar beter op hun hoede. Maar liefst 23% van de werknemers wil dit jaar andere oorden opzoeken. Vorig jaar was dat maar 10%

5. Werknemers in de dienstensector

De intentie om van job te veranderen is groter in de dienstensector (commercieel) dan in de industrie: 14,5% van de werknemers in dienstverlenende bedrijven wil op korte termijn de benen nemen tegenover 8,5% in de industrie. 

6. Hotelmedewerkers, winkelpersoneel,...

Tot slot bestudeerde Securex ook in welke sectoren de intenties het grootst zijn: hotels, kappers, schoonheidssalons, winkels, tuinbouwbedrijven en uitzendkantoren zullen hun talent het snelst zien vertrekken.