Ben je verplicht de maanden van je opzeg ook effectief te werken?

Ben je als je ontslagen wordt steeds verplicht om tijdens de drie maanden van je opzegperiode ook effectief te werken?

Opzegtermijn

Je vraag heeft betrekking op het ontslag van een bediende gegeven door de werkgever. De opzegtermijn, die je werkgever moet respecteren wanneer hij jou ontslaat, bedraagt niet altijd drie maanden.

De opzeggingstermijn wordt als volgt bepaald:

Eerst en vooral moet het jaarloon van de bediende vastgesteld worden. In functie van het jaarloon geldt een verschillende methode om de opzeggingstermijn te bepalen.

- Wanneer het jaarloon van de bediende niet hoger is dan 30.327 euro (bedrag 2010) , bedraagt de opzeggingstermijn ten minste 3 maanden voor de bediende die minder dan 5 jaar in dienst is. De termijn wordt verlengd met 3 maanden bij de aanvang van elke nieuwe periode van 5 jaar bij dezelfde werkgever.

- Wanneer het jaarloon van de bediende hoger is dan 30.327 euro (bedrag 2010) wordt de opzeggingstermijn hetzij vastgesteld bij overeenkomst (de formule Claeys wordt hier vaak als richtlijn gebruikt) tussen werkgever en werknemer, hetzij door de rechter. De opzeggingstermijn mag in geen geval korter zijn dan deze die nageleefd moet worden voor een bediende met een jaarloon niet hoger dan 30.327 euro.

De opzeggingstermijn zal dus in veel gevallen langer zijn dan 3 maanden.

Werken tijdens opzegtermijn?

Moet je werkgever je ook effectief laten werken tijdens de opzegtermijn?

Dit is geen absolute verplichting.

De werkgever die een bediende ontslaat en de vastgestelde opzegtermijn niet naleeft (m.a.w. de bediende wordt onmiddellijk naar huis gestuurd en moet zich niet meer aanbieden op het werk), zal wel een opzegvergoeding moeten betalen aan de betrokken werknemer.
Deze opzeggingsvergoeding is gelijk aan het loon dat overeenstemt met de duur van de opzegtermijn.

Om de opzegvergoeding te bepalen houdt men ook rekening met de voordelen, waarop de werknemer aanspraak kan maken in uitvoering van de arbeidsovereenkomst (zoals dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie, werkgeversaandeel in de maaltijdcheques, ….)