Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

83 werknemers ontslagen via sms

In Balen zijn 83 werknemers ontslagen via sms. Het metaalbedrijf Sleurs liet via een tekstbericht aan alle personeelsleden weten dat het de boeken neerlegt. Is dat wel legaal, iemand ontslaan via sms?

Op maandagavond kregen de werknemers het volgende te lezen op hun gsm: "Tot onze grote spijt moeten wij u via deze weg informeren dat de firma Sleurs Industries vandaag de boeken heeft neergelegd en dus het faillissement heeft aangevraagd. Tot nadere instructies van de curator moet u niet komen werken. U wordt straks opgebeld ter bevestiging van deze sms. Met beleefde groeten. De directie van Sleurs Industries."

Volgens de directie was hun prioriteit om de werknemers te verwittigen voor het nieuws hen zou bereiken via de pers. Dus werd een sms verstuurd, direct en snel. De arbeiders stellen zich vragen bij de rechtsgeldigheid van een sms als ontslagbericht. Is het legaal of niet?

Geen opzegtermijn

"Kort gezegd: ja, dat is zeker legaal" vertelt Kris De Schutter, advocaat arbeidsrecht bij Loyens & Loeff. "Wanneer er geen opzegtermijn moet gepresteerd worden mag het ontslag op gelijk welke wijze medegedeeld worden. Dat kan mondeling, per brief, per mail of zelfs per postduif." Omdat Sleurs failliet ging, kan er uiteraard geen opzegtermijn gepresteerd worden.

Als er wel een opzegtermijn moet gepresteerd worden, zijn er bepaalde vormvereisten. "Het ontslag moet per aangetekende brief of via een deurwaarder gegeven worden, en de start en duur van de opzegtermijn moeten vermeld staan. Wanneer deze voorwaarden niet worden nageleefd blijft het ontslag geldig, maar de opzeggingsbrief is dan nietig." Concreet houdt dat in dat de werknemer niet meer moet gaan werken en een opzegvergoeding kan eisen.

Bekijk het item uit Het Nieuws op vtm