"Wat gebeurt er met mijn groepsverzekering na ontslag?"

"Mijn baas heeft me 2 maanden geleden aan de deur gezet. Intussen heb ik een nieuwe job gevonden. Wat doe ik met mijn groepsverzekering? Overzetten naar die van mijn nieuwe werkgever of laten uitbetalen?"

Jij mag kiezen

“In principe blijft het opgebouwde kapitaal van die groepsverzekering jouw eigendom”, zegt Alexis Ceuterick, advocaat van het bureau Laga. “Je mag zelf beslissen wat er met die vergaarde spaarpot moet gebeuren. Let wel, het pensioenplan kan voorzien dat de bijdragen die de werkgever heeft gestort pas verworven zijn één jaar na aansluiting. De wet van 28 april 2003 voorziet immers dat de werknemer na één jaar aansluiting beschikt over zogenaamde ‘verworven rechten’.”

Verschillende opties

Bij ontslag heb je als werknemers enkele mogelijkheden. Dit zijn de meest voorkomende:

Scenario 1. Je kan het gespaarde bedrag overdragen naar de groepsverzekering van je nieuwe werkgever.

Scenario 2. Je mag het kapitaal ook bij de oorspronkelijke verzekeraar laten staan. “In dat geval worden er geen premies meer gestort en word je in het jargon een ‘slaper’ genoemd. Bij je pensionering zal de verzekeringsmaatschappij je dan contacteren, aangezien zij de verplichting heeft om de prestaties uit te betalen. Dat is voor sommige werknemers een prettige verrassing, aangezien zij zich niet steeds herinneren dat zij nog aangesloten zijn bij die groepsverzekering.”

De pensioneringsleeftijd is het moment dat de meeste juridische geschillen opduiken, onder meer omdat sommige werknemers menen dat het aanvullend pensioen onvoldoende is. Dergelijke geschillen zijn juridisch complex. Zo zal onder andere de verjaring een grote rol spelen en is het de vraag of de werknemer dit nog wel kan aanvechten. Immers, vorderingen op basis van de arbeidsovereenkomst verjaren al na één jaar. Soms betrekt de werknemer de verzekeringsmaatschappij in het geschil, in de hoop beroep te kunnen doen op een langere verjaringstermijn.”

Scenario 3. “Indien je bij je nieuwe werkgever niet zou genieten van een groepsverzekering kan je je nieuwe werkgever vragen om bepaalde bedragen van je loon af te houden. Jaarlijks kan je zo tot een vastgesteld plafond van 2.080 euro (jaarlijks geïndexeerd, cijfer voor 2010) storten. Dit geeft recht op een fiscaal voordeel van 30 tot 40 procent op de betaalde premies. Deze formule kan enkel als je minstens drie-en-een-half jaar heeft gewerkt bij die vroegere werkgever.”

Vroegtijdig laten uitbetalen kan niet meer

Sinds dit jaar kan je de groepsverzekering niet meer vroegtijdig laten uitbetalen. “Sinds 2010 kan dit nog enkel vanaf 60 jaar. Maar ook dan blijft zo'n uitbetaling minder gunstig belast: je betaalt 16,5% op de werkgeverstoelagen in plaats van het voordeeltarief van 10% dat geldt als je actief blijft tot 65 jaar”, aldus Alexis Ceuterick. Hij merkt nog op dat de groepsverzekering ook in rekening wordt gebracht bij de berekening van de opzeggingstermijn en -vergoeding.

Tekst: Erik Verreet