Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

"Ontslagen omdat ik naar de website van ons bedrijf surfte"

Zomaar wat surfen tijdens de werkuren kan je zuur opbreken. Een helpdeskmedewerker bij een it-bedrijf werd er op staande voet voor ontslagen. Zijn baas kon het niet hebben dat hij zonder doel naar de website van het bedrijf had gesurft. Wat denkt de rechter hierover?

Cao nr. 81 brengt redding

In eerste aanleg werd de bediende in het ongelijk gesteld. In beroep had hij meer geluk, met dank aan cao nr. 81 van de Nationale Arbeidsraad, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegenover de controle op de online communicatiegegevens. De werkgever moest toegeven dat er geen bijzondere regels in het bedrijfsreglement werden vastgelegd die controle op het surfgedrag van de werknemer zouden toelaten. Cao 81 werd dus overtreden, waardoor het niet als een geldig bewijsmiddel voor een ontslag om dringende reden kon gebruikt worden. Het arbeidshof oordeelde uiteindelijk dat het niet bewezen was dat de bediende tijdens de werkuren via een website gewerkt had voor eigen rekening. De vorderingen van de werknemer werden ingewilligd.

Werkgever mag niet zomaar controleren

Moraal van het verhaal: werkgevers die het gedrag van hun werknemers in de gaten willen houden, moetdan dat expliciet vastleggen in het arbeidsreglement van de onderneming. En dan nog mag er niet zomaar controle uitgeoefend worden. Een belangrijke regel om controle te mogen uitoefenen is het proportionaliteitsbeginsel: het belang voor de werkgever moet groter zijn dan het recht op privacy van de werknemer.

Tekst: Dominique Soenens

Lees ook:
- Wanneer kan je ontslagen worden 'om dringende reden'?
- Hoe je je job kunt verliezen door Facebook
- Dreigt een sanctie als je gevoelige informatie lekt?