Waar betaal je sociale bijdrage als werkende Belg in het buitenland?

"Ik ben Belg en in België gedomicilieerd. Ik heb al 3 jaar gewerkt in België binnenkort ga ik in Nederland werken voor een Nederlands bedrijf maar ik blijf in België wonen. Voor zover ik weet moet ik de sociale bijdragen in Nederland betalen. Waar betaal ik belastingen? Heeft deze situatie gevolgen voor mijn pensioen? Waar zal ik kinderbijslag moeten aanvragen?"
 

 

Sociale zekerheid en fiscaliteit

Voor de sociale zekerheid ben jij als grensarbeider beschouwd voorzover jij dagelijks of ten minste één keer per week naar huis terugkeert. Jij betaalt inderdaad bijdragen voor sociale zekerheid in Nederland, het land waarin jij voor 100% werkt.

Voor de fiscaliteit werd het grensarbeidersstatuut begin 2003 afgeschaft. Je zal dus je belastingen op jouw bezoldiging in Nederland moeten betalen. Je moet deze beroepsinkomsten wel vermelden op jouw Belgische belastingaangifte. België zal deze inkomsten vrijstellen met progressievoorbehoud. Dat wil zeggen dat deze buitenlandse inkomsten niet in België zullen belast worden. België zal echter bij de beplaing van de belasting die van toepassing is op het (andere) Belgische inkomen, rekening houden met het bedrag aan buitenlandse inkomsten om het tarief te bepalen dat van toepassing is op het ander Belgisch inkomen (vb. jouw onroerende goederen).

Jouw Nederlands beroepsinkomen is wel onderworpen aan gemeentebelasting in België.

Pensioen en kinderbijslag

Vermits je in Nederland socialezekerheidsbijdragen betaalt, zal je voor de periode dat je in Nederland gewerkt hebt, een Nederlands pensioen ontvangen (aow). Als u ook in België heeft gewerkt, dan heeft u later recht op een gedeeltelijk Belgisch en een gedeeltelijk Nederlands pensioen.

Kinderbijslag wordt in principe volledig betaald door Nederland volgens de aldaar geldende voorwaarden, behalve als er een recht op kinderbijslag bestaat in België. Dit is het geval wanneer de partner een beroepsactiviteit uitoefent en op basis hiervan een eigen recht op kindergeld heeft. Als de Nederlandse gezinsbijslag hoger is, dan wordt het verschil als aanvullende Nederlandse gezinsbijslag uitbetaald.

i.s.m. SD WORX