Salary split

Het basisprincipe van salary split stelt dat het netto-inkomen van een internationaal tewerkgestelde werknemer verhoogd kan worden zonder dat ook de loonkost voor de werkgever omhoog gaat. Omgekeerd is het ook mogelijk om eenzelfde netto-inkomen toe te kennen, maar met lagere patronale kosten.

Bij het opzetten van een salary split tussen België en een aantal andere landen moet men erop letten dat men niet enkel kijkt naar een mogelijke verhoging van het nettoloon van de werknemer (of enkel naar de daling van de patronale kosten).

Elke situatie moet naast het fiscale oogpunt ook vanuit een sociaalrechtelijk standpunt beschouwd worden. Daarbij moet dan geoordeeld worden welk stelsel van sociale zekerheid van toepassing zal zijn op het 'buitenlandse' salaris.

Daarenboven moet er ook aandacht geschonken worden aan alle loons- en arbeidsvoorwaarden om ervoor te zorgen dat er geen ongewilde effecten optreden zoals dat bijvoorbeeld mogelijk is bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst(en), vakantie, extra-legale voordelen, enzovoort.

- Fiscale gevolgen van een salary split
- Welk land mag het salaris belasten?
- Toepasselijk stelsel inzake sociale zekerheid
- Loon- en arbeidsvoorwaarden

i.s.m. SD Worx

asset/27874