Ben ik verplicht een opdracht in het buitenland uit te voeren?

“Ik moet voor een opdracht uitzonderlijk enkele dagen naar het buitenland. Maar kan mijn baas mij daartoe dwingen? En kan hij mij verplichten om daarvoor op zondag al te vertrekken?”
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

In principe zullen prestaties geleverd worden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen. Veel hangt dus af van wat er contractueel is afgesproken rond de functie en het bijhorend takenpakket. Zo is het mogelijk dat buitenlandse opdrachten kaderen in de gewone uitvoering van je arbeidsovereenkomst omdat dit inherent is aan je functie. Bovendien is het ook mogelijk dat er voorzien is dat de arbeidsplaats voor partijen slechts bijkomstig is, waardoor het mogelijk is dat je op verschillende arbeidsplaatsen wordt tewerkgesteld.

Naast arbeidsplaats, functie en takenpakket wordt er ook een uurrooster overeengekomen. In principe mogen er geen prestaties verricht worden buiten dit uurrooster, tenzij je beroep kan doen op een wettelijke uitzondering, wat vaak een overmachtsituatie is. Onder arbeidstijd wordt de tijd gedurende welke het personeel ter beschikking is van de werkgever verstaan. Het ter beschikking staan betekent niet noodzakelijk dat de werknemer ook effectief arbeidsprestaties moet leveren. Ben je ter beschikking van je werkgever als je op zondag naar de luchthaven trekt omdat je op maandagmorgen verwacht wordt op een meeting in New York?

In de veronderstelling dat de veranderlijkheid van de arbeidsplaats is overeengekomen, vertegenwoordigt de verplaatsingstijd van de woonplaats naar een arbeidsplaats (in het buitenland) geen arbeidsduur of effectieve prestaties. De verplaatsingstijd die een werknemer nodig heeft om zich van de woonplaats naar het werk (en omgekeerd) te gaan, is immers principieel geen arbeidstijd. Meeste werkgevers zullen dit principe echter niet te strikt toepassen, willen ze de werknemer gemotiveerd houden om dergelijke buitenlandse opdrachten te vervullen.

Voorgaande geldt alleen voor werknemers die onder de arbeidsduurreglementering vallen. De door de Koning aangewezen werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost bekleden (KB van 10 februari 1965) en de handelsvertegenwoordigers bijvoorbeeld vallen niet onder de bepalingen inzake de arbeidsduur zodat de problematiek voor hen minder uitgesproken is. Dikwijls zullen het net die profielen zijn die naar het buitenland mogen vertrekken.

Voor een tijdelijke tewerkstelling in het buitenland worden de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden meestal verder gezet. Daarnaast moet de werkgever de kosten die de werknemer maakt in opdracht van zijn werkgever tijdens zijn tijdelijk verblijf in het buitenland vergoeden. De terugbetaling kan gebeuren op declaratiebasis of door betaling van een forfaitair bedrag per dag. Er bestaat een lijst met forfaitaire vergoedingen per land en regio/stad die zowel door de Belgische fiscus als de RSZ aanvaard wordt.