Presentatietechnieken / Tot slot: zijn er nog vragen?

terug naar Presentatietechnieken

Je kunt de vragen van je publiek maar goed beantwoorden, als je goed voorbereid bent. Schat daarom op voorhand in welke vragen gesteld kunnen worden en zorg dat je je antwoord klaar hebt. De vragen van je publiek zijn algemeen bedoeld, je mag ze niet persoonlijk opvatten.

Er zijn verschillende soorten vraagstellers:

  1. Exhibitionistische vraagstellers: deze vraagstellers demonstreren graag dat ze meer weten dan jijzelf. Exhibitionisten kunnen lastig doen wanneer ze worden tegengewerkt. Belangrijk is dat je dan diplomatisch en kalm blijft.
  2. Zwalkers: zij draaien rond de pot zonder een echte vraag te stellen. Je kunt hen voorzichtig terugleiden naar het onderwerp door bijvoorbeeld te zeggen: "Goed punt en dat brengt ons bij de vraag..."

Laat je niet meeslepen door een discussie over details of gespecialiseerde punten. Wanneer dit toch dreigt te gebeuren, verdaag je de discussie naar een later tijdstip. (bv. na je presentatie)

Krijg je een moeilijke vraag, blijf dan kalm en geef jezelf even de tijd om na te denken.

Soms kan iemand een vraag stellen waarop geen kort antwoord mogelijk is. Als de vraag slechts voor enkele mensen relevant is, stel je voor om haar achteraf met de vraagsteller te bespreken. Gaat het om een belangrijke vraag die relevant is voor het merendeel van je toehoorders, dan mag je gerust het uitgebreide antwoord geven. Hou je mini-presentatie wel kort, overzichtelijk en vlot.