Lezen met je brein

Een belangrijk inzicht voor wie sneller wil gaan lezen is dat je niet alleen leest met je ogen maar ook met je brein!

Je waarneming is namelijk breder dan je denkt en beslaat niet alleen een centraal blikveld met daarin de objecten waar je specifiek naar kijkt maar ook een perifeer blikveld. Dat perifeer blikveld is van levensbelang wanneer je bijvoorbeeld met de auto rijdt: je kijkt recht voor je maar tegelijk registreren je hersenen ook wat er rondom je gebeurt.

Het perifeer blikveld beslaat maar liefst 80% van de 260 miljoen lichtgevoelige fotoreceptoren die zich in ons oog bevinden. De resterende 20% is gewijd aan het centraal blikveld.

Waarom deze onevenwichtige verhouding? De verklaring is simpel: de meeste gebeurtenissen doen zich voor rondom je eigen persoontje en je kan maar deftig functioneren als je hersenen je van dat alles op de hoogte houden.

Traditionele lezers gebruiken alleen de schamele 20% van het centraal blikveld. Snellezers doen daarnaast beroep op hun perifeer gezichtsveld: ze houden bijvoorbeeld hun tekst iets verder van zich af om een breder beeld te krijgen op de tekst.

Op die manier zien de hersenen niet alleen de regels die je op dat moment aan het lezen bent, maar tegelijk hernemen ze wat je al gelezen hebt en verkennen ze wat nog moet komen.
Deze ruime manier van lezen vermijdt ook dat je je ogen te strak fixeert en te snel vermoeit.

Naast het perifeer blikveld speelt ook het fotografisch geheugen een rol. Sla een boek een seconde lang open op een willekeurige bladzijde, doe het terug dicht en je mag er zeker van zijn dat je er iets van hebt 'geabsorbeerd': een titel, een woord, een cijfer...

Nog niet overtuigd? Bedenk dan het volgende: wanneer je met je wagen een straat inrijdt neem je in een fractie van een seconde waar wat de situatie is; dat het een winkelstraat is, dat er veel voetgangers staan te wachten aan het zebrapad, dat er een vrachtwagen stilstaat om uit te laden en ga zo maar door...

Wanneer we er in het dagelijks leven al in slagen om supersnel 1000 dingen tegelijk te zien en te verwerken, moet dat zeker lukken met een klein blad tekst.

Het fotografisch geheugen kan je gebruiken door je boek of document te doorbladeren. Probeer niet expliciet iets te lezen maar je zal merken dat je automatisch dingen gaat 'zien'. Je zal bijvoorbeeld merken dat een bepaalde term voortdurend terugkomt , dat het boek vol staat met cijfertjes, dat er stukken instaan die je kan overslaan...
Deze eerste verkennende trip geven je een globaal idee van wat je te wachten staat en zetten je op het juiste been wanneer je het echt gaat lezen.

Terug naar het dossier 'Snellezen'