Leessnelheid

De leessnelheid wordt uitgedrukt in het aantal woorden per minuut (wpm) en is het resultaat van het quotiënt van het aantal woorden uit een tekst en de tijd die nodig was om die tekst te lezen:

Formule voor leessnelheid:
wpm = aantal woorden / tijd

De gemiddelde leessnelheid van een volwassene schommelt tussen de 200 à 240 woorden per minuut. Die snelheid verschilt amper van de leessnelheid die gehanteerd wordt in de lagere en middelbare school.

Heel opvallend in onderstaande tabel is dat studenten uit het hoger onderwijs en verder er blijkbaar wel in slagen om hun leessnelheid op te drijven. Dat heeft niet zozeer met hun intelligentie te maken als wel met de druk en de motivatie om veel stof op korte tijd te moeten verwerken.

Eenmaal afgestudeerd valt bij de meesten die druk weg met als gevolg dat hun leesniveau daalt tot het beginniveau.

Opleidingsniveau Snelheid
Basisschool 200 wpm
Middelbare school 250 wpm
Hoger Onderwijs 325 wpm
Vervolgstudie 400 wpm
Volwassene 200 wpm

 Mits enkele eenvoudige technieken en wat oefening kan je gemakkelijk terug het niveau van 400 wpm bereiken én volhouden. Je ontdekt er hierna meer over.

Bron: Snellezen van Tony Buzan 

Terug naar het dossier 'Snellezen'