Leer sneller lezen met een wijzer

Wanneer een kind begint te lezen zet het haast automatisch zijn of haar vingertje op de tekst. Meestal duurt dit niet lang want de leerkracht zal het onmiddellijk ontmoedigen omdat het zogezegd het lezen vertraagt.
Bovendien wordt het volgen van de tekst met een wijzer meewarig bekeken: volwassen die de techniek toepassen worden haast vanzelfsprekend als 'minder intelligent' beschouwd.

Nochtans gaan ogen meer ontspannen en efficiënter te werk wanneer ze een leidraad kunnen volgen.

Bedenk ook dat je in veel gevallen automatisch je vinger of schrijfgerief gebruikt om je te helpen. Dit is het geval wanneer je bijvoorbeeld een nummer opzoekt in een telefoongids, een reeks getallen optelt of jezelf concentreert op iets wat je wilt gaan opschrijven.

Is het dan niet vreemd dat je precies bij het lezen, temidden van al die bladzijden dansende lettertjes, geen hulpmiddel gebruikt?

Wie sneller wil lezen haalt alleen maar voordeel uit het gebruik van een begeleidend hulpmiddel. Pen of een potlood zijn ideale tools.
Je kan ook je vinger gebruiken maar je doet het beter niet aangezien je hand het overzicht op de tekst zal wegnemen.

Je kan jezelf extra stimuleren door af en toe je pen of potlood sneller vooruit te bewegen dan je gewend bent. Op die manier spoor je jezelf aan om nog sneller te lezen.

Terug naar het dossier 'Snellezen'