Hoe overtuig je je collega's van jouw gelijk?

Word je in vergaderingen vaak onderbroken? Heb je het gevoel dat je je standpunt niet altijd even goed kunt verdedigen? Dan is het hoog tijd om aan je assertiviteit te werken.

Bereid je voor

Een goede meeting begint met een goede voorbereiding; dat geldt zowel voor vergaderingen waar knopen moeten worden doorgehakt als voor brainstormsessies. Verzamel op voorhand dus alle info die je nodig hebt: doelstellingen en topics, dagorde, type meeting, deelnemers, datum, duur, plaats, technologische hulpmiddelen, enz. Zo sta je meteen een pak steviger in je schoenen.

Assertiviteit moet je ontwikkelen

Zoek je vergeefs naar je woorden op het moment dat je je standpunt moet verdedigen? Dan schort er wellicht iets aan je assertiviteit. Assertief zijn betekent dat je vrank en vrij je mening verkondigt, terwijl je toch blijk geeft van respect voor de anderen. Je stelt je met andere woorden constructief op en probeert in elke situatie een compromis te bereiken.

De DESC-methode kan je daarbij helpen. Hoe dat kan, illustreren we aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. In het voorbeeld wil de werknemer zijn baas overtuigen vanaf nu altijd op woensdag van thuis uit te werken.

1. Describe: beschrijf de situatie en beperk je tot de feiten. Koppel de persoon los van het probleem.

Voorbeeld: “De werkdag eindigt regelmatig om 19u.”

2. Express emotion: druk je gevoelens uit. Geef je opinie over het probleem. Belangrijk is dat je kiest voor de ik-vorm en niet voor de u-vorm.

Voorbeeld: “Wanneer ik thuis kom, liggen mijn kinderen al in bed.”

3. Suggest: suggereer oplossingen. Preciseer welke verwachtingen je koestert ten opzichte van de andere, hoe hij in jouw ogen moet handelen. Tracht een oplossing te vinden die op eenieders goedkeuring kan rekenen.

Voorbeel: “Ik zou graag telewerken op woensdag. Is dat oké?”

4. Contract: beklemtoon de positieve gevolgen. Ook al is het een compromis, voor iedereen zijn er voordelen aan verbonden. Zet dat extra in de verf. Gebruik in deze fase eerder de jij-vorm

Voorbeeld: “Als ik er op woensdag voor mijn familie ben, zal mijn leven evenwichtiger worden zonder dat ik aan werktijd hoef in te boeten. De lopende dossiers kunnen op die dag worden afgehandeld, waardoor ik met een ‘bevrijd’ hoofd de meetings van het weekeinde tegemoet zie.“

Tekst: Cy.P.