Sociale media-adept is vaker onethische collega

Sociale media zoals Facebook en Twitter hebben flink wat troeven. Maar meer en meer komen ook de nadelen aan de oppervlakte. Wat werk betreft, waren bedrijven tot nu toe vooral bezorgd dat werknemers kostbare tijd zouden verspillen aan gamen en Facebook-foto’s bekijken.

Maar intussen signaleerde het Amerikaanse ‘Ethics Resource Center’ een ander opmerkelijk gevolg: onethisch gedrag op de werkvloer.

Uit hun cijfers blijkt dat de helft van de werknemers actief op sociale netwerken het bijvoorbeeld fijn vinden om vertrouwelijke documenten te raadplegen die nuttig zouden kunnen zijn bij een volgende job, iets wat slechts 15 procent van hun minder op sociale media actief zijnde collega’s acceptabel vindt. Sociale netwerkers vinden het in verhouding ook vaker aanvaardbaar om (stiekem) minder te werken, om zo een eventuele loonsverlaging te compenseren, en roddelen meer over hun werkgever en collega’s (al dan niet via sociale netwerken).

Overigens zijn het niet enkel de ‘Facebook- en Twitter-medewerkers’ die moeilijker in het gareel lopen. Over het algemeen registreren de onderzoekers almaar meer wangedrag op kantoor. Zo voelt 13 procent van alle werknemers zich genoodzaakt om zaken te doen die tegen de regels zijn, zoals het doorsluizen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Dat is het hoogste percentage in meer dan tien jaar. Werknemers oordelen meer dan vroeger dat hun eigen werkgever er op zijn beurt bedenkelijke ethische principes op na houdt.

Is het door de crisis en besparingen dat werknemers er een lossere moraal op nahouden? Eigenlijk net het omgekeerde. Driekwart van de werknemers ziet zijn werkgever opnieuw aanwerven en ziet dat nieuwe initiatieven en projecten uit de grond gestampt worden. Daardoor hebben ze minder angst om hun baan te verliezen. Meer zelfs:  ze keren terug naar risicogedrag dat aan het eind van de jaren negentig vaak opdook, zoals ongewenste seksuele intimiteiten of diefstal. Volgens het ‘Ethics Resource Center’ is het tijd voor bedrijven om ethiek terug op de agenda te zetten, en er zich om te beginnen al danig bewust van te zijn.