Wat moet er in het arbeidsreglement staan over wettelijke feestdagen?

- De wettelijke feestdagen moeten worden vermeld in het arbeidsreglement. Een overzicht van die feestdagen vind je eveneens in dit dossier.

- De werkgever moet vóór 15 december van het voorgaande jaar een meedeling doen aan zijn werknemers van:
* de vervangingsdagen voor feestdagen die samenvallen met inactiviteitsdagen (meestal zaterdag of zondag), indien deze uitdrukkelijk zijn afgesproken op sectoraal of ondernemingsvlak.
* de toepassingsregels voor de inhaalrust indien op een feestdag gewerkt wordt (opgelet: werken op een feestdag is enkel in specifieke gevallen mogelijk).

Deze mededeling gebeurt door de aanplakking van een bericht (ondertekend en gedagtekend) op een voor het personeel zichtbare plaats. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.