Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Wat managers kunnen leren van Obama

Managers en bedrijfsleiders moeten in de toekomst bruggenbouwers zijn tussen werknemers met uiteenlopende culturele en sociale achtergronden. En wie is daarbij een uitgelezen rolmodel? Je raadt het: Amerikaans president Barack Obama.

Diversiteit op de werkvloer

"We hebben het amper in de gaten, maar we zitten middenin een generatiewissel: met aan de ene kant de jonge generatie, de internetters, en aan de andere kant de babyboomers", stelt Bontekoning, een Nederlandse organisatieadviseur, die in 2007 aan de universiteit van Tilburg promoveerde met het proefschrift ‘Generaties in organisaties’. “Medewerkers ouder dan 65 zijn er nu al, en ze worden alsmaar talrijker in de toekomst. Generatie X en de babyboomers komen samen op de werkvloer en het is niet evident om die te laten samenwerken. Dat is trouwens niet de enige vorm van diversiteit waarmee managers en bedrijfsleiders te maken krijgen. Er zijn ook verschillende culturele achtergronden: Marokkanen, Turken, Indiërs, Europeanen,... . Op dit moment is het in Nederland – en ook in België - voornamelijk nog blank gezelschap, maar op universiteiten en hogescholen ziet dat er helemaal anders uit. De scholing van de tweede generatie allochtonen stijgt. Langzamerhand stromen ze de bedrijfswereld binnen. Ten derde neemt het aantal disciplines dat samenwerkt binnen een bedrijf ook toe. En al die verschillen benutten, is een kunst op zich.”

Constructief en nuchter

De taak om al die verschillen te bundelen en zo goed en zo kwaad als mogelijk met elkaar te rijmen, rust op de schouders van de huidige generatie veertigers. De rolmodellen om dat voor elkaar te krijgen, zijn nog volop in ontwikkeling, zo merkt Bontekoning op, maar hij somt wel de belangrijkste eigenschappen op. “De nieuwe generatie leiders zijn constructief in het verbinden van de verschillen tussen de generaties, ze staan veel meer tussen de mensen en ze kijken nuchter naar wat werkt en borduren daarop voort. Dat zijn ook eigenschappen die in een multiculturele maatschappij nodig zijn. En Obama is hét gezicht van de nieuwe generatie leidinggevenden. Hij is het rolmodel bij uitstek. Hij verstaat de kunst om verschillen met elkaar te combineren.”

Voordeel halen uit verschillen

In Nederland lukt het niet goed om die omschakeling te maken, vindt Bontekoning. “Ze moeten die stap nog leren zetten. Ook politiek. In Nederland keken we allemaal naar Wouter Bos, maar die is opgestapt. Hoe het in België zit, weet ik niet, maar bij ons is er een enorme aarzeling. En dat is nefast. Als managers de stap niet zetten, dan stagneert de economie. De spanning tussen generaties en culturen kan net een bron zijn voor verandering.” Eén positief punt toch: leiders kunnen zich bekwamen in het overbruggen en samenbrengen van verschillen. “Gewoon door zich bewust te zijn van wat er gebeurt als je met jongeren omgaat en zicht bewust te zijn van de spanningen. En die niet te vermijden of te negeren. Ik merk dat de interesse van de bedrijfswereld toeneemt: toen ik 15 jaar geleden met dit onderzoek begon, was de belangstelling nihil. Nu krijg ik al vragen vanuit België en Duitsland. Bedrijven worden zich bewuster van de aanwezigheid van verschillende generaties.”

Tekst: Dominique Soenens

Lees ook:  4 tips om te leren speechen als Obama