Verliezen ouderen sneller hun job in crisistijd?

Tussen 2008 en 2009 steeg de werkloosheid met 20%, 30.000 jobs gingen verloren. Hoe verging het de 50-plussers op onze arbeidsmarkt? Werden zij extra hard getroffen? Het centrum Leeftijd en Werk van de Vlaamse overheid zocht het uit.

1. Crisis treft jongeren meer dan ouderen

In deze crisis hebben jongeren het als eerste moeten ontgelden, oudere werknemers werden minder fel getroffen. Tussen 2008 en 2009 steeg het aantal werkzoekenden bij de min-25-jarigen met 30% tegenover ‘slechts’  9% bij de 50-plussers. Al moeten we daar meteen aan toevoegen dat het aantal oudere werkzoekenden al voor de crisis zeer omvangrijk was.

2. 50-plussers vaker in een systeem van tijdelijke werkloosheid

Het aantal 50-plussers met een uitkering steeg afgelopen jaar met 19.000. Maar liefst 12.000 ouderen kwamen terecht in een systeem van tijdelijke werkloosheid, 6.600 stapten in een systeem van gedeeltelijke loopbaanonderbreking. Dankzij deze buffersystemen kunnen werkgevers ervaring in huis houden en dure ontslagvergoedingen vermijden. Vijftigplussers lijken vaker in zulke systemen terecht te komen dan jonge werkkrachten.

3. Crisis duwt ouderen niet massaal in brugpensioen

De stijging van het brugpensioen (+1.800 of +2%) bleef tijdens deze crisis in vergelijking met andere stelsels tot dusver beperkt, maar de aantallen kunnen nog verder stijgen omdat in vele (grote)bedrijven die herstructureren het sociaal overleg nog bezig is. Het brugpensioen blijft met 81.000 uitkeringstrekkers wel het meest omvangrijke (voltijdse)uittredestelsel. Het aantal bruggepensioneerden dat sinds het generatiepact tot 58 jaar beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt steeg de afgelopen jaren gevoelig (van 760 naar 1.260 tussen 2008-2009), maar niettemin gaat het nog maar over 2% van alle bruggepensioneerden. Het aantal uitkeringsgerechtigden in het stelsel van oudere werkzoekenden met een vrijstelling en in voltijdse loopbaanonderbreking nam af.

4. Crisis of niet, ouderen vinden sowieso moeilijk een job

De economische crisis heeft niet plots de kansen op werk van oudere werkzoekenden gekelderd. Ook vóór de crisis lag de kans op werk van werkzoekende 50-plussers al zeer laag. Dit verwijst naar een structureel probleem ongeacht de conjunctuur. Niet minder dan 70% van de 50-jarige werkzoekenden was in 2009 langer dan 1 jaar werkzoekend, 55% is zelfs langer dan 2 jaar werkzoekend. Vooral de groep 55-plussers die langer dan 1 jaar werkzoekend is stijgt snel, het afgelopen jaar bedroeg de stijging +23%.

Bekijk het volledige rapport (pdf)