Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Ik weet niet wat ik wil doen!

Belangrijke keuzes in je carrière, conflicten op het werk of dilemma's omtrent je loopbaan... Iedere maand leggen we een vraag voor aan onze loopbaanadviseur Erik, specialist bij Itinera Loopbaanbegeleiding. Zijn antwoord lees je in de rubriek Loopbaanadvies van de maand.


Ik weet niet watik wil doen!


Beste Erik,


Ik werk sinds 1,5 jaar als bediende op de financiële afdeling van een middelgroot bedrijf. Het is mijn eerste job nadat ik in 2004 fier afstudeerde als boekhouder. Bij de aanvang was ik heel opgetogen en enthousiast over de inhoud van de job en het bedrijf, maar sinds enkele maanden voel ik dat mijn motivatie stilaan wegebt. Ik heb het steeds moeilijker om mijn aandacht op mijn werk te houden. Ik zit met de handen in het haar omdat ik niet echt een zicht heb op de oorzaak van mijn probleem; ik voel me hier wel opgesloten en merk bij mezelf dat ik meer en meer uitkijk naar de breaks in de cafetaria omdat ik daar mijn andere collega’s tegenkom. Heb jij een idee wat er met me gebeurt of kan je me zeggen hoe ik zicht krijg op wat er gaande is? Hoe geraak ik uit deze situatie?


Bert


ANTWOORD


Beste Bert,


Het is moeilijk om van op afstand in te schatten wat er anders zou moeten in je werk; misschien zijn voor jou regelmatige sociale contacten cruciaal en zou je daar iets aan moeten veranderen. Je doet er in ieder geval goed aan om je snel de “juiste” vragen te stellen en niet bij de pakken te blijven zitten.


Het kan inderdaad gebeuren dat de objectieve voorwaarden zoals de functie-inhoud, het loon en andere arbeidsvoorwaarden volledig overeenstemmen met onze eisen maar dat er dan toch nog ergens een graantje ongenoegen zit dat van zich laat horen zonder duidelijk en herkenbaar zijn gezicht te laten zien.


Ik raad je aan om actief je situatie onder de loep te nemen en je stap voor stap een aantal vragen te stellen die je meer inzicht zullen geven in wat je vandaag in je loopbaan en in je leven belangrijk vindt. Zo kan je voor jezelf opsommen welke je competenties zijn en de link leggen naar je ervaring, nagaan welke waarden je belangrijk vindt( bijvoorbeeld kunnen werken in teamverband , op een ‘gezond’ uur naar kunnen huis, enz) stil blijven staan bij wat je op korte en lange termijn wil bereiken, enz). Met dergelijke oefeningen krijg je meestal een duidelijker beeld van je de “missing links” in je huidige baan.


Er bestaan een aantal goede handboeken die je bij deze denkoefening zeker kunnen helpen om (bv. “Welke kleur heeft jouw parachute” van R. Bolles, “Loopbaanzelfsturing, bezieling en vitaliteit” van A. Hoogendijk). In een boekenwinkel kunnen ze jou zeker voorthelpen om je een aantal namen te geven.


In Vlaanderen en Brussel kan je ook een beroep doen op een gesubsidieerd loopbaanbegeleidingstraject (bestaat enkel in het Nederlands!). Alle werknemers en zelfstandigen hebben immers recht op een begeleiding van minimum 6 uren waarbij je individueel met een loopbaanbegeleider van een erkend loopbaancentrum kan nagaan waar voor jou het schoentje knelt. Voor meer informatie over de specifieke voorwaarden kan je kijken op www.mijnloopbaanbegeleiding.be. In Wallonië bestaat dit initiatief spijtig genoeg nog niet maar hier zijn er meer en meer privé-organisaties die dezelfde service bieden aan betaalbare prijzen. Het internet is hiervoor zeker het beste zoekmiddel.


We hopen dat je snel een antwoord op je vragen vindt!


Erik Leenders,


De inhoud van deze tekst heeft een louter informatief karakter. De lezer kan geen rechten ontlenen aan deze tekst.


i.s.m. Itinera