Het competentieprofiel van Fien Troch

"Je bent een gangmaker"

Hoge score: leidend, eisend, specialistisch
Middelscore: mensgericht, kritisch, perfectionistisch
Lage score: planmatig, analytisch

"Dat ik een gangmaker ben, gaat toch vooral op in mijn job. Als ik over een film van mij vergader moet ik de boel wel in handen nemen, wat iedereen verwacht dat ik de leiding neem. Ik denk wel dat ik anders had geantwoord als ik die test deed om een job te krijgen. Ik ben nu misschien wat eerlijker geweest. Als men me vraagt "kom je goed voor je mening uit". Dan denk ik: "ja", maar als ik in een groep zit waar ik geen bepaalde functie heb en dat niet van me wordt verwacht, dan ligt dat helemaal anders. Misschien hangt dat samen met "kun je je het best ontplooien in jouw richting?" Ja, dan ben ik wel een held en durf ik mijn mond open doen. Maar neem nu lesgeven; daar voel ik me nog zo groen in en onervaren en dus durf ik bij vergaderingen niet altijd mijn mening geven."
"Staar je niet blind op dat cliché-beeld van de regisseur die met een megafoon "actie" roept.  Het is mijn regie-assistent die het praktische voor zijn rekening neemt en zorgt dat  de juiste mensen op de set staan en er niet meer gepraat wordt. Ik ben er voor het artistieke: dat is de effectieve leiding, maar het bazige laat ik over aan hem. Dat is niet echt regisseren."

Stapel afwas

"Het planmatige ligt me niet. Dat is zo. Ik ben verschrikkelijk chaotisch en ik word er nog chaotischer van als ik zo chaotisch ben. Als ik lesgeef of film, vraag ik altijd dat er zoveel mogelijk voor mij wordt gepland want als ik het zelf moet doen dan breng ik mensen waarschijnlijk alleen maar in de war. En als ik aan het schrijven ben, kruip ik zo in een andere wereld dat het mij totaal niet uitmaakt als er een gigantische stapel afwas staat.  Eigenlijk vind ik dat ik daar toch wat te laag scoor, want ik ben aan de andere kant wel heel strikt wat betreft mijn agenda. Ik mis geen enkele afspraak, ik moet het alleen heel goed opschrijven."

"Nog geen brokken gemaakt"

"De test zegt dat zelfoverschatting mijn grootste bedreiging is. Vreemd. Ik zou mezelf eerder onderschatten en denken dat ik het niet aankan. Als ik me ergens in smijt, weet ik op voorhand normaal wel dat het zal lukken. Anders durf ik het niet. Ik heb het er ook heel moeilijk mee mensen te overtuigen van iets waar ik zelf niet in geloof. Al is het misschien wel waar -- zeker op het vlak van filmmaken -- dat ik heel hard blijf bij wat in mijn hoofd zit. Dan zie ik de dingen soms niet helder genoeg meer om ze anders te benaderen en stort ik me op wat ik mijn hoofd heb.  Veel mensen hebben me al gezegd dat ik een ongelooflijke stijfkop ben, maar brokken heeft dat gelukkig nog niet opgeleverd: ik ben nog niet tegen de muur geknald." (lacht)