Help, ik word baas van mijn collega's

“Mijn directie heeft me gevraagd om het team waarvan ik nu deel uitmaak te leiden nadat onze vorige chef onverwachts opgestapte. Het zal vreemd zijn  voor mijn vier collega's op de afdeling: van de ene op de andere dag ben ik niet meer één van de collega’s maar hun baas.  Eén van hen is trouwens een heel goede vriendin van mij. Ik wil haar vriendschap in geen geval verliezen, maar ik wil mijn opdracht als leidinggevende toch wel goed doen. Hoe pak ik dat best aan?”
Het antwoord van Erik Leenders, managing partner bij Itinera

Een interne promotie wekt soms heel wat onverwachte reacties los bij de collega's, sommigen zullen goed reageren en je onvoorwaardelijk steunen, anderen lijken eerder onverschillig, ongemakkelijk of jaloers om diverse redenen.

Ik geef je de volgende tips om je promotie vlot te introduceren bij je collega’s:

  • Aankondiging van je promotie: zorg ervoor dat je directie je promotie duidelijk aankondigt. Best gebeurt dit in een meeting zodat jouw collega’s onmiddellijk vragen kunnen stellen.
  • Organiseer individuele introductiegesprekken: nodig je collega’s uit voor een individueel introductiegesprek. Hierbij peil je wederzijds naar de beleving van de nieuwe situatie. Bij een negatieve reactie van een collega, kan je best gewoon luisteren en samen kijken hoe de samenwerking in een positieve sfeer kan evolueren.
  • Leg de basis van jouw “regeerakkoord”:  zoals een eerste minister samen met zijn ministers een regeerprogramma opstelt, kan jij dit ook doen met je team. Misschien kan je nu al een ruwe schets maken van de punten die je met je team wil aanpakken. Zo heb je een basiskader waarmee je jouw collega’s kan bevragen en betrekken bij het uitwerken van een gezamenlijk plan van aanpak. Plan nu al met je collega’s een overleg ter voorbereiding en afwerking van een akkoord.
  • Opvolging na 2 maanden: organiseer na enkele maanden korte opvolgingsgesprekken waarbij je terug peilt naar en feedback geeft over de samenwerking.
  • Samenwerken met vrienden: best bespreek je met je vriendin de nieuwe situatie en maak je samen afspraken over een scheiding tussen werk en privé. Zo kan je bijvoorbeeld samen afspreken om  tijdens de privé-uren niet over het werk te praten en omgekeerd.

Alvast proficiat en veel succes!

In samenwerking met Itinera.