Welke diploma's heb je nodig als zelfstandige?

Om te starten moet je een voldoende kennis bedrijfsbeheer kunnen aantonen. Het gaat hier om elementaire noties boekhouden, administratie, leiding geven … Je kan deze kennis bedrijfsbeheer aantonen op basis van een reeks erkende diploma’s. Maar ook voldoende relevante praktijkervaring, bijvoorbeeld als partner in andermans bedrijf, kan als bewijs van de nodige beheerskennis worden aanvaard. Wil je in detail vernemen welk diploma’s en/of praktijkervaring volstaan om je beheerskennis aan te tonen?

Daarnaast heb je voor een aantal specifieke beroepen ook een bewijs van ‘beroepskennis’ nodig. Het komt erop neer dat je voor deze beroepen niet enkel het nodige zakelijke inzicht moet hebben, maar dat je daar bovenop ook je kennis van het vak zelf moet aantonen, als garantie voor een professionele klantenservice, en om beunhazen uit het vak te weren. Je kan de lijst met zogenaamde “gereglementeerde beroepen” raadplegen op de site van Unizo. Om in één van deze vakken zelfstandig te starten moet je beschikken over de nodige diploma’s of aantoonbare relevante ervaring. Alle details daarover lees je in het pdf-bestand "Starten met een gereglementeerde activiteit: welke ervaring vereist?".