Deeltijds werken: wat met onkosten, educatief verlof en feestdagen?

Uiteraard heb je altijd deeltijdse werknemer ook recht op een vergoeding voor je onkosten. Je hoeft evenmin te vrezen voor je betaald educatief verlof, al zijn er wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Vervoersonkosten

Als je deeltijds werkt heb je recht op een vergoeding voor onkosten die je maakt om van en naar je werk te gaan, onder dezelfde voorwaarde als je voltijds werkende collega's.

Meer info:

In ons dossier " Vervoersonkosten" lees je meer over de tussenkomst van de werkgever in de onkosten gemaakt voor de woon-werkverplaatsing.

Betaald educatief verlof

Wil je een cursus volgen om je bij te scholen, dan kan je ook - onder bepaalde voorwaarden - in het deeltijdse systeem aanspraak maken op je recht op betaald educatief verlof.

Om te weten of jij aan die voorwaarden voldoet, neem je best contact op met de Directie van het betaald educatief verlof van de Administratie van de werkgelegenheid van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Hun gegevens:

Administratie van de werkgelegenheid van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
Belliardstraat 51 - 1040 Brussel
Tel: 02-233.47.30 - Fax: 02-233.52.72
E-mail: wer@meta.fgov.be
Website: www.meta.fgov.be

Feestdagen

Valt een feestdag net op een dag dat je moet werken, dan heb je recht op inhaalrust. Deze inhaalrust duurt evenlang als de tijd dat je gewerkt hebt tijdens die feestdag.

Werk je deeltijds volgens een vast uurrooster, dan kan je aanspraak maken op een loon voor de feestdagen waarop je normaal zou gewerkt hebben, overeenkomstig je arbeidsregeling.

Werk je volgens een variabel uurrooster en valt de feestdag niet samen met jouw werkdag, dan heb je recht op de betaling van een loon dat volgens bijzondere regels berekend wordt.

Meer info:

Website van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: www.meta.fgov.be

Bron: "Wegwijs in ... de deeltijdse arbeid", een brochure van het federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid

Terug naar het volledige dossier over deeltijds werken.