“Het technisch onderwijs, zoals het nu is, vormt de slechtst mogelijke reclame voor uw nobele streven om meer talentvolle jongeren te lokken.”

Brief aan Pascal S. (hervormer)

Geachte minister, beste Pascal. Met genoegen kan ik u meedelen dat ik sinds kort een van uw grote passies deel: het technisch onderwijs in Vlaanderen. Samen met – zoals u wellicht weet – almaar meer Vlaamse ondernemers. Misnoegd als ze zijn over de al te povere instroom van jonge werknemers met een technisch diploma. Ontgoocheld ook, over hun vaak bijzonder bedenkelijke professionele kwaliteiten.

Laat die problematiek bij mij thuis nu ook almaar prominenter op het menu komen.

’s Avonds, bij een glaasje wijn en een huisgemaakte lasagne. Allemaal de schuld van vrouwlief, sinds kort aan de slag als leerkracht Frans in een technische school, ergens in een Vlaamse stad. Zeer gemotiveerd om die nieuwe uitdaging aan te gaan, want al sinds jaar en dag vertrouwd met de problematiek van moeilijke leerlingen.

Helaas, het schooljaar is nog geen vier weken oud of al dat frisse voluntarisme en al die goede bedoelingen lijken gesmolten als sneeuw voor de zon. Omdat mijn vrouw – conservatief als ze is – het nogal ongepast vindt dat ze door knaapjes van 13 jaar als vuile hoer wordt aangesproken. Omdat ze opmerkelijk genoeg ook van mening is dat de prangende kwestie of ze even goed kan n*** als ze Frans spreekt relatief weinig bijdraagt tot het opvoedkundige project. Omdat ze niet echt begrijpt hoe ze 16-jarigen die quasi analfabeet zijn de taal van Molière moet bijbrengen. Omdat ze er niet bij kan dat het onmogelijk is leerlingen aan de deur te zetten die half gedrogeerd zijn, of recht van de disco komen. Omdat ze in die korte tijdspanne al veel te veel uitgebluste leerkrachten heeft ontmoet, die haar verzekeren dat zij de moed al jàren geleden hebben opgegeven. Omdat de directie van sommige scholen het ongemotiveerde zootje “leerlingen” liever niet bestraft, uit schrik hen te verliezen. En omdat de ouders veelal toch niet begrijpen wat er nu weer in de agenda van zoonlief staat.

Dit technisch onderwijs, beste Pascal, verdient geen extra leerlingen, zoals u te pas en te onpas verkondigt. Integendeel. Het vraagt om een totaal nieuwe aanpak en om maatregelen die op korte termijn komaf maken met de algemene malaise, bij leerlingen én leerkrachten. Het technisch onderwijs, zoals het nu is, vormt de slechtst mogelijke reclame voor uw nobele streven om meer talentvolle jongeren te lokken. Droomt u alsnog van een stekje in de geschiedenisboeken als Grote Hervormer, dan is hier een mooie kans voor u weggelegd.

(Niet) mee eens?