Waarom productie en verkoop nauwer moeten samenwerken

Veertig jaar lang werkten de verschillende afdelingen van Tyco Electronics volgens vertrouwde, platgetreden paden. Tot een steeds veeleisender cliënteel het management ertoe aanzette om de hele organisatie zuiniger en flexibeler te laten functioneren. Met de hulp van competentiepool Flanders Synergy werkt Tyco Electronics nu aan een totaal nieuwe arbeidsorganisatie met multidisciplinaire teams. Ook iets voor in jouw bedrijf?

Waar zitten de verliezen?

In november 2008 introduceerde het management van Tyco Electronics, producent van netwerkcomponenten voor grote telecombedrijven, een intensief ‘lean-project’, met de bedoeling alle overtollige 'waste' weg te snijden. Ivo Vermeiren: “We doopten het project TEOA, Tyco Electronics Operating Advantage. TEOA bestaat uit een ‘gereedschapskist’ vol instrumenten die onze productieprocessen moeten stroomlijnen. Een van die instrumenten is het Japanse kaizen, een techniek die verspillingen elimineert, de productie standaardiseert én menselijker maakt."

"Een andere tool is ‘value stream mapping’. Dat betekent dat je het hele productieproces, van bij de leverancier tot bij de klant, in kaart brengt. Hoelang duren bepaalde stappen? Hoeveel voorraden zitten er onderweg? De bedoeling is om zo veel mogelijk verliezen bloot te leggen. Op het moment dat we met TEOA van start gingen, beseften we dat die gereedschapskist met technieken niet zou volstaan, en dat we ook zouden moeten werken aan onze arbeidsorganisatie. Daarvoor gingen we te rade bij Flanders Synergy.”

Multidisciplinaire teams

Ivo Vermeiren: “Onze hr-manager volgde bij Flanders Synergie een opleiding tot organisatieconsultant. Op zijn aanraden hebben we multidisciplinaire teams, of Value Stream Teams (VST,) opgericht. De Value Stream is de hele stroom van activiteiten die start bij onze leveranciers en eindigt bij onze klanten. Zo’n team bestaat uit mensen van verschillende departementen die rond dezelfde producten werken. Op regelmatige basis, wekelijks of zelfs dagelijks, plegen zij overleg. Een VST bestaat onder andere uit iemand van de productie, iemand van de planning, een aankoper, een verkoper. Vroeger zat iedereen op zijn eiland, nu denken mensen vanuit hun verschillende afdelingen samen na en werken ze in functie van de toegevoegde waarde voor onze klant. Dat lijkt misschien logisch en klinkt niet zo revolutionair. Maar het is niet zo vanzelfsprekend om al die teams over de verschillende departementen heen te laten samenwerken.”

De VST’s worden bevolkt door mensen van verschillende niveaus. Elk team wordt gecoördineerd door een Value Stream Manager. Hoe reageren de leidinggevenden bij Tyco Electronics? “Ze beseffen dat hun rol wijzigt. Volgende maand starten we met een opleiding voor leidinggevenden rond communicatie en samenwerking in de context van verandering. Heel belangrijk is het middenkader: de ploegbazen en de leidinggevenden van kleinere departementen. Van bovenuit kun je massa’s ideeën spuien en ontwikkelen, maar die moeten allemaal door die smalle tunnel van het middenkader. Daarom proberen we de supervisors goed te betrekken in de Value Stream Teams, zodat zij heel goed weten wat er gaande is.”

asset/29365

Meer weten?

Op woensdag 17 maart 2010 organiseert Flanders Synergy, de competentiepool voor vernieuwende arbeidsorganisaties, zijn eerste congres. In ateliers en voordrachten kan iedereen inspiratie opdoen en ideeën uitwisselen. Flanders Synergy nodigde twee eminente gastsprekers uit: William Pasmore en Frank Barrett.

Tekst: Jan Stevens – Foto: Griet Dekoninck

Reageer

Werkt jouw afdeling nauw samen met de andere afdelingen in het bedrijf? Of is het ieder voor zich?