Time management: tijd-analyse als vertrekpunt

Het uitgangspunt van time management is de manier waarop je op dit moment je werktijd indeelt.

Je geheugen zal je daarbij tot op zekere hoogte in de steek laten: de tijd die je verloor door tijdens een meeting te discussiëren naast de kwestie of die je verprutste door naar een bepaald dossier te zoeken zal je minimaliseren.

Niemand geeft trouwens graag toe dat een deel van zijn werkdag verloren gaat aan eerder inefficiënte handelingen. Bovendien zal je je misschien niet realiseren dat er dagelijks momenten zijn waarop het sowieso slechter gaat, gewoon omdat je energiepeil fluctueert.

Logboek

Wie echt wil werken aan een efficiënter tijdsbeheer zal daarom beroep moeten doen op een logboek. We raden je aan om gedurende enkele dagen en in blokjes van een half uur te noteren waar je mee bezig bent en hoe vlot dat gaat (voel je je kort na de middag minder energiek, dan kan je dat aangeven via één of meerdere mintekens).

Doel:

De bedoeling is om nadien te kijken wat je allemaal gedaan hebt en, belangrijker nog, hoeveel tijd dit in beslag nam. Je zult tot je eigen verbazing merken dat je onverwacht veel tijd verliest met bepaalde dingen zoals je mail lezen, naar meetings gaan of inspringen voor je collega's.

Prioriteiten

Vanuit je tijd-analyse zal je vervolgens een takenhiërarchie of prioriteitenlijst kunnen opstellen. Die hiërarchie zal niet alleen rekening houden met het belang van de taken die je nog resten maar ook met je persoonlijke werkritme.