Time management: planning

Een goede planning helpt om je tijd nuttiger te besteden.In haar meest rudimentaire vorm is een planning een doe-lijstje met details over de belangrijkheid van je taken en het tijdstip waarop je ze gaat uitvoeren.

Wanneer je een groot en belangrijk project moet realiseren, zal je je eenvoudig doe-lijstje echter moeten vervangen door een uitgebreider werkdocument.

Een planning helpt je zicht houden op je doelen en objectieven en de taken die je moet uitvoeren om ze te bereiken.

Wat is essentieel voor een goed uitgewerkte planning?

Een grondig uitgewerkte planning geeft antwoord op volgende vragen:

 1. Waar staan we nu? Je moet vertrekken van de huidige situatie.
 2. Waar moeten we naartoe? Welke zijn de doelen en objectieven van het project?
 3. Hoe gaan we onze doelen en objectieven bereiken? Deze vraag somt op wat er gedaan moet worden. Als je weet waar je naartoe moet, weet je ook waar je op moet focussen en wat je als irrelevant kunt beschouwen.
 4. Wat hebben we daarvoor nodig? Dit brengt een gedetailleerd kostenoverzicht en een overzicht van het noodzakelijk materiaal (zowel menselijk als logistiek) om de opdracht tot een goed einde te brengen.
 5. Waar moeten we allemaal op letten? Houd rekening met àlle factoren, ook met de factoren die in het honderd kunnen lopen.
 6. Kunnen we het op verschillende manieren aanpakken? Dit geeft je een kijk op de verschillende naast elkaar bestaande opties.
 7. Wat zijn de gevolgen eenmaal de opdracht gerealiseerd is? Dit maakt de impact duidelijk op je bedrijf of je collega's.
 8. Is het doel in verhouding met de inspanning? Evalueerof de inspanningen, kosten en impact wel de moeite waard zijn.
 9. Hoe controleren we het verloop? Het antwoord biedt een overzicht van de controlemechanismen die nodig zijn om op schema te blijven (rapporten, quality control, kostencontrole)

Waarom wordt een planning nog al te vaak verwaarloosd?

Dat een goede planning voor een gerichter resultaat zorgt staat buiten kijf maar toch wordt planning nog al te vaak verwaarloosd. Mogelijke redenen:

 1. Bedrijfscultuur: planning wordt vaak gecategoriseerd als tijdsverlies. Bovendien vraagt planning tijd en dus ook geld.
 2. Beloningsstructuur binnen het bedrijf: soms gaat een bedrijf ervan uit dat het succesvol afhandelen van een opdracht vanzelfsprekend is zonder er extra aandacht aan te besteden. Mislukking daarentegen wordt wel afgestraft. Deze aanpak leidt tot situaties waarin de mensen eerder niets doen dan iets te proberen met kans op mislukking.

  'Fire-fighting': Je kunt het vergelijken met een brandweerman die voortdurend branden staat te blussen en daardoor geen tijd heeft om aandacht te besteden aan brandpreventie.

  Het gebeurt dat een organisatie zo zwaar bezig is met het rechttrekken van bepaalde situaties of te druk bezig is met het draaiende houden van haar organisatie dat er eenvoudigweg geen tijd is voor planning.

 3. Individuele factoren: mensen zien het nut niet in van planning, ze willen er geen tijd aan besteden, ze willen hun manier van werken niet veranderen, ze gaan ervan uit dat ze het niet meer nodig hebben omdat ze al verschillende moeilijke opdrachten tot een goed einde hebben gebracht, ze kennen de techniek niet ...