Motiveren: taalgebruik en motivatie

Door botweg aan je team te vertellen wat je niet wilt, kom je geen stap verder. Om de motivatie van je medewerkers op peil te houden is het belangrijk dat je ze nooit vertelt wat je niet wilt maar in de plaats daarvan juist wat je wél wilt.

Bijvoorbeeld:

  • In plaats van: "ik wil niet meer hebben dat je telkens te laat komt, zeg je "ik wil graag dat jij je conformeert aan je afspraak om op tijd te komen".
  • In plaats van: "ik wil niet dat je dan en dan vrij neemt", zeg je "ik wil om die en die reden graag dat je op die dag het team versterkt".
  • In plaats van: "je doet dat en dat niet goed", zeg je "het is nog beter om het voortaan zo en zo te doen".
  • In plaats van: "waarom moeten jullie nou altijd zo lang vergaderen?", zeg je "bedenk eens hoe je efficiënter kunt vergaderen?"
  • In plaats van: "dat en dat doe je goed, maar dat en dat doe je verkeerd", zeg je "dat en dat kan je beter zo doen en dan wordt dat net zo perfect als dat en dat wat je al goed deed, want daar ben ik uitermate tevreden over."

Medewerkers verwachten duidelijkheid en precies daarom kom je verder met een helder taalpatroon. Soms vergt het enig nadenken om een 'niet context'te vertalen in een 'wél context'. Toch kan je er een gewoonte maken.

Verboden woorden

Er zijn drie woorden die je beter achterwege laat wanneer je motiverend wilt overkomen, nl. de woorden: eigenlijk, maar en hoop. Eigenlijk is een twijfelwoord, maar is een ontkenning van de vorige zin en hoop geeft weer dat je graag zou hebben dat er iets verandert maar dat je niet gelooft dat dat ooit zal gebeuren.

Wanneer je tijdens een evaluatiegesprek het volgende zegt:
"Eigenlijk ben ik wel tevreden over je, maar ik vind het alleen jammer dat je redelijk veel tijd nodig hebt om je werk gedaan te krijgen en daarom hoop ik dat je daar wat verandering in brengt"
interpreteert je werknemer dat als:
"Ik ben absoluut niet tevreden want je bent veel te langzaam en ik heb er geen enkel vertrouwen in dat je hier nog ooit verandering in kunt brengen".

Het woord eigenlijk gebruik je liefst zo min mogelijk. Het woord maar vervang je door en, ipv het woord hoop gebruik je het woord verwacht.