Motiveren: hoe motiveer je medewerkers?

Je medewerkers motiveren en gemotiveerd houden is geen simpele opdracht. Alleen hun verloning aanpassen is niet genoeg. Een firmawagen, extra-legale voordelen, opslag,... werken als retainers maar niet als motiverende factor. De motiverende factor vind je bij de meeste mensen terug in menselijke verlangens zoals erkenning, waardering, actief en zinvol bezig zijn en ownership. Enkele tips om je mensen te motiveren:

 • Laat je werknemers in de mate van het mogelijke zelf bepalen hoe ze hun werk doen. Wijs voorstellen over een nieuwe aanpak niet zomaar af maar sta ervoor open.
 • Moedig je mensen aan om verantwoordelijkheid te nemen. Laat merken dat je het apprecieert wanneer iemand een bepaalde taak op zich neemt.
 • Sta positief ten aanzien van sociale interactie en teamwork.
 • Hou je mensen geïnformeerd waar het kan. Onzekerheid werkt heel demotiverend.
 • Tolereer dat mensen fouten maken wanneer ze een taak of functie nog niet volledig beheersen.
 • Maak tijd voor een babbel ipv een gewone groet.
 • Geef je werknemers concrete doelen en uitdagingen waar ze naartoe kunnen werken. Kom erop terug in functioneringsgesprekken en laat dan merken dat je mensen erop vooruit gegaan zijn.
 • Moedig je mensen geregeld aan en toon je waardering.
 • Hou je aan je afspraken en beloften. Doe nooit beloften waarvan je niet zeker weet of je ze kan waarmaken.
 • Kom op voor je mensen. Bij een conflict luister je altijd naar de versie van je eigen mensen vooraleer je een uitspraak doet.
 • Wacht niet tot het jaarlijks functioneringsgesprek om prestaties te bespreken.
 • Laat mensen praten over wat hen demotiveert en luister aandachtig.