Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Managen, een vak apart

Elke week geeft een van onze journalisten zijn mening over een thema uit de economische actualiteit.

Matthew Stewart had pas zijn diploma filosofie in handen, of hij werd aangeworven door een prestigieus Brits adviesbedrijf. Na tien jaar liet hij zich uitkopen. Nu pakt hij uit met een vernietigend boek over het consulentenwereldje en de kunst van het ‘managen’. Daarin wil hij de ‘managementafgod een fikse slag met de hamer’ geven. Frederick Winslow Taylor lanceerde in 1911 de term ‘wetenschappelijk management’. “Taylor vond geen machine uit, maar een religie, die ter plekke bleef trappelen waar Taylor haar achterliet”, gromt Stewart in ‘De managementmythe’. Hij stond verbaasd dat jongeren, nog nat achter de oren, naar ervaren managers worden gestuurd om die te vertellen wat te doen. “Nog steeds nemen adviesbureaus groentjes aan die nog minder gekwalificeerd zijn dan ik.”

Echte managers hollen van hot naar her. Zich rustig terugtrekken met een dossier zit er niet in want ze worden permanent onderbroken. Ze reageren vooral op informatie die ze mondeling krijgen. Niet te verwonderen dat ze in die hectische omgeving hulp inroepen van buitenaf voor het uittekenen van hun strategie. Dat ze dan advies krijgen van jonge snaken, stoort hen minder, zolang ze geen onzin horen.  

In zijn ijver om de weinig wetenschappelijke managementwereld omver te blazen, vergeet Matthew Stewart dat de voorbije honderd jaar een nuttige werkkist vol instrumenten werd uitgedacht waaruit de manager vlot kan putten. Zo kan een marketeer terugvallen op software die hem zegt hoe zijn pakjes waspoeder of hondenvoeder zullen verkopen volgens hun plaats op het rek in de supermarkt. Er is bruikbaar materiaal voor productiecontrole, voorraadbeheer en logistiek. En elke professor ‘human resources’ kan de manager vertellen hoe zijn medewerkers gemotiveerd te houden.

Soms groeien sommige managers boven zichzelf uit. Maar, omgekeerd, past niet elke manager in elke organisatie. Velen moeten na enkele jaren toegeven dat ze de situatie niet kunnen verbeteren. Vraag dat maar aan Dirk Wauters die verzoop in het politieke moeras dat VRT heet. Een verkeerde keuze van plaats en tijd heeft al vele managers hun vel gekost. Soms roepen ze externe huurlingen in om de situatie recht te trekken. Met de hulp van consulenten ontstaan zo projecten die niet passen in die organisaties. Zo gaat er heel veel energie verloren. Want ook de keuze van de juiste consulenten is een echte kunst. De vele mislukkingen op dit vlak rechtvaardigen de scherpe toon van Matthew Stewarts boek.