Leiderschap: kenmerken van een manager

Robert Quinn begeleidt al jaren topmanagers. Als geen ander weet hij dus hoe een echte leider zich van de rest onderscheidt.

De 6 kenmerken van een echte leider

1. Veel topmanagers zien zeer goed waar het fout loopt bij hun medewerkers en maken daar verwijten rond. Ze verwachten dat iedereen zich aanpast, maar veranderen zelf niet. Ze blijven liever blind voor hun eigen starheid. Echte leiders daarentegen veranderen mee en nemen de enorme persoonlijke verantwoordelijkheid om verandering door te voeren wel op.

2. Een echte leider durft zijn eigen zwakheid te tonen. Net als alle andere mensen heeft ook hij zijn zwakke en sterke kanten, kent hij gevoelens van angst en onzekerheid. Wie de integriteit bezit af en toe de eigen tekorten te tonen, blijft geloofwaardig.

3. Mensen veranderen niet omdat je hen vertelt dat het belangrijk is of omdat je dreigt; Een manager die echt iets wil zien veranderen, moet de controle kunnen opgeven. De medewerkers zullen zich betrokken voelen en zich niet geremd voelen om hun mening te zeggen omdat ze de richting kennen.

4. Vele managers zijn hyperactief en reageren bij elk zuchtje wind. Een echte leider daarentegen is rustig en laat zich niet beïnvloeden door het minste signaal dat hem bereikt.

5. Je maakt maar een echte carrière als je de leider in jezelf ontdekt hebt, door anders te worden. Echte leiders zijn immers een tweede maal geboren. Hiervoor moet je echter een zekere levenswijsheid hebben opgedaan. Een inzicht dat meestal niet weggelegd is voor jongeren.

6. Leiderschap valt zeer moeilijk te leren. Je leert het dus zeker niet op school. De meeste scholen werken uniformiteit in de hand. Maar het draait niet enkel rond conformisme of creativiteit. Een goed leider moet deze twee tegenstellingen kunnen verzoenen.

Manager is niet hetzelfde als leider

Er moet echter wel een onderscheid gemaakt worden tussen managers en leiders. Leiderschap is eerder een kwaliteit die nagestreefd moet worden.

Managers

- organisator en controleur- zijn blind voor hun eigen starheid
- willen onkwetsbaar lijken
- zijn controlefreaks
- zijn hyperactief en denken tactisch- managementtechnieken kan je op school leren

Leiders

- inspirator en motivator
- geven het voorbeeld: ze veranderen zelf
- durven zwakke punten tonen
- durven de controle opgeven
- hebben een doel en een strategie
- leren uit ervaring en wijsheid

Bron: Robert E. Quinn

Lees ook: Basisvaardigheden van een manager