Hoe weet je of je in de wieg bent gelegd om leiding te geven?

“Dat leiderschap aangeboren is, is een veel voorkomende misvatting. Terwijl uit onderzoek net blijkt dat de enige karaktereigenschap die daarin eventueel een stimulerende rol kan spelen een sociaal, extravert karakter is,” geeft organisatiepsycholoog Jeroen Stouten aan.

“In theorie komt iedereen dus in aanmerking om een leidinggevende functie te vervullen, met dien verstande dat u dan eerst wel een soort leertraject moet doorlopen, zoals dat overigens bij iedere nieuwe functie het geval zou moeten zijn. Wat houdt die nieuwe functie precies in, welke vaardigheden moet ik daarvoor aanscherpen, wat verwachten mensen nu van mij? Het is een illusie te denken dat u zomaar de overstap kunt maken, maar die fout wordt in heel wat bedrijven wel gemaakt.” 

“Paradoxaal genoeg blijken mensen die een sterke drang en ambitie hebben om leiding te geven, in de praktijk vaker de mist in te gaan dan mensen die zich op dat vlak eerder wat op de vlakte hielden. Eenvoudigweg omdat die eerste categorie het vooral doet voor het etiket, voor de uitstraling en vanuit een persoonlijke sterke ambitie. Dat leidt dan niet zelden tot excessen, manipulatief gedrag, persoonlijke verrijking en ondermaatse aandacht voor de ontwikkelingskansen van werknemers. Terwijl goede leiders die statuspositie net moeten kunnen loslaten, en veeleer hun ondergeschikten moeten helpen om verder te groeien. Toch denk ik wel dat iemand die ambitie heeft om leiding te geven dat op een of andere wijze ook moet laten blijken, bijvoorbeeld tijdens evaluatiegesprekken. Niet als tafelspringer, maar als een uiting van uw persoonlijke ontwikkelingsdrang.”

<< Terug naar de andere tips