Hoe gids je je medewerkers vlot door een veranderingsproces?

Hoe gidst u uw medewerkers vlot door een veranderingsproces? Welke gouden regels moet u daarbij in acht nemen?

Gie Kauwenberghs, gedelegeerd bestuurder van hr-dienstenleverancier Hay Group, pleit voor een uitgebalanceerde aanpak. “Wilt u een transformatieproject goed aanpakken, dan moet u letten op vier elementen, die allemaal even belangrijk zijn en die op elk moment in evenwicht moeten zijn.”
Het eerste element: “Bij iedere verandering, hoe miniem ook, moet u een goed verhaal hebben. Een verhaal dat niet alleen rationeel onderbouwd is, maar ook emotioneel. Als mensen in dat verhaal geloven, dan aanvaarden ze zelfs de negatieve gevolgen van de verandering.”

Punt twee: “Bepaal vooraf welke stappen wanneer rond moeten zijn, en duw door om die timing te halen, ondanks eventuele vragen en bezorgdheden. Vaak zijn de voordelen pas duidelijk nadat de hele verandering is doorgevoerd. Zet u niet door volgens plan, dan dreigt u het momentum te verliezen.”

Ten derde: “Zorg ervoor dat uw medewerkers beschikken over de noodzakelijke systemen en instrumenten om verandering door te voeren. Stel dat ze op een andere manier met klanten moeten omgaan, zorg er dan voor dat het it-systeem die nieuwe manier van werken ondersteunt.”

“Last but not least: empathie! Verlies de impact van de verandering op mensen nooit uit het oog. Zorg ervoor dat uw medewerkers op elk moment in het veranderingsproces voldoende getraind en gecoacht worden. Vormt u bijvoorbeeld nieuwe teams, geef mensen dan de kans om elkaar snel te leren kennen, bijvoorbeeld door teambuilding.”

“Het is belangrijk dat u uw inspanningen op deze vier vlakken in balans houdt tijdens het hele transformatieproces. Vaak zijn mensen, door hun persoonlijkheid, geneigd om een van de vier velden meer aandacht te geven. De ene zal de deadlines halen maar de menselijke kant verwaarlozen.  Anderen brengen een sterk verhaal maar verliezen het procesmatige uit het oog. Nog anderen zijn zo begaan met de menselijke impact dat ze het proces dreigen te vertragen. Belangrijk is uzelf te kennen en te beseffen waar u zich moet laten bijstaan door mensen die complementair zijn.”

<< Terug naar de andere vragen!