Vlaamse werknemer vindt werk zinvol als hij/zij genoeg autonoom kan werken

Onderzoek na onderzoek toont aan dat we minder tevreden zijn over onze job als onze de baas zich te veel moeit. Maar hoe maak je duidelijk dat autonomie voor jou belangrijk is?

 

Even wat cijfers! 1 op 3 Vlaamse werknemers vindt zijn werk niet zinvol. Dat leert een rondvraag van Antwerp Management School bij 47.771 werknemers. Zelfstandigen scoren hoger dan werknemers, kaderleden beter dan bedienden en arbeiders. Wie zijn werk als zinvol ervaart, acht het haalbaarder om tot zijn pensioen door te gaan.

 

5% van de deelnemers aan de enquête ziet geen enkel minpuntje aan zijn baan. Al hun talenten komen tot uiting in hun job, ze ervaren een fit met hun interesses, kunnen zichzelf zijn en krijgen autonomie en ondersteuning van hun werkgever. 

 

Coach-consultant Kathleen De Rycke komt ze in het bedrijfsleven wel vaker tegen: de bazen die de regie strak in handen houden en hun medewerkers bijna verstikken. Vanuit kenniscentrum Amelior probeert ze hen op andere gedachten te brengen, onder meer door hen te laten inzien dat verantwoordelijkheid afgeven belangrijk is om een team te laten draaien. Evengoed coacht ze de medewerkers zelf, onder andere over hoe ze beter met hun baas kunnen communiceren.

 

De Rycke: “Voor je naar je baas stapt en autonomie eist, moet je de hand in eigen boezem steken. Kan je die zelfstandigheid wel waarmaken? Denk eens aan je verwezenlijkingen van de afgelopen maanden. Heb je steeds je deadlines gehaald? Maakte je onderweg niet te veel fouten? Heb je je aan het afgesproken budget gehouden? Misschien overschat je je prestaties wel. In dat geval is het niet zo gek dat de baas je beteugelt.”

 

Wat als je voelt dat je motivatie slinkt?

“ De enige oplossing is de dialoog aangaan. Leg je leidinggevende uit dat je je niet goed meer voelt in je job en dat je daar graag iets aan wilt doen. Geef aan dat je zelfstandiger wilt werken, met minder controle van bovenuit. Acht je baas je daar niet klaar voor, vraag dan welke competenties je mist en of hij je wilt coachen om op termijn die stap vooruit te kunnen zetten. Het is heel belangrijk dat je met een positieve insteek naar je baas trekt. Benadruk dat je graag in de onderneming en in het team werkt.”

 

En wat als er niets verandert? Zoek je dan best andere oorden op?

“Je ziet inderdaad regelmatig dat competente mensen opstappen als  ze niet de nodige vrijheid krijgen. Toch beslis je dat beter niet te snel, want je probleem is niet per se van de baan als je elders aan de slag gaat.”

 

Checklist: zit het snor met jouw motivatie?

*       Ik krijg voldoende informatie over mijn werk en de organisatie.

*       Ik vind mijn taken zinvol.

*       Ik vind steun bij mijn collega’s.

*       Ik heb  de kans om verantwoordelijkheid op te nemen.

*       Ik voel  waardering voor mijn werk.

*       Ik behaal mijn doelen.

 

 

Zinvol in je job

Waarom verandert de werknemer niet van job als zijn job niet zinvol is / hem geen voldoening meer geeft. Waarom blijven werknemers een ‘zinloze’ job jarenlang doen?

 

Stressarts Luc Swinnen: “Wekelijks zie ik mensen met een bore-out. Ze vinden hun job niet interessant, maar blijven toch zitten. Een tijd lang hebben ze zich ermee verzoend om geen promotie of opleiding te krijgen, maar geleidelijk raakt hun energie op en kwijnen ze weg. Zonder nieuwe  impulsen loopt hun brein vast. Eens in die cirkel is het moeilijk om eruit te raken.”

 

 

Lees ook:

Jouw type motivatie bepaalt kans op slagen

Het evaluatiegesprek: je prestaties op de weegschaal

13 redenen waarom je je werk haat