Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Klachten over je collega? Bel de verkliklijn

Raakt verklikken ingeburgerd op de werkvloer? Als het van enkele Belgische of in België opererende bedrijven afhangt wel: ze hebben een contract met EthicsPoint, een Amerikaans bedrijf dat een systeem van 'professionele verklikking' aanbiedt.

Coca Cola, Deloitte en AB Inbev doen het al

Wie bij de baas gaat klagen over zijn collega's, wordt in België meestal maar met een scheef oog bekeken. Klokkenluiders krijgen vaak stank voor dank: ze worden tegengewerkt en/of ontslagen, omdat ze als nestbevuilers gezien worden die het bedrijf schade willen toebrengen. Om dat soort reacties te vermijden kunnen bedrijven een beroep doen op specialisten zoals EthicsPoint, dat een systeem van professionele verklikking – ofwel ‘whistleblowing’ -  aanbiedt. Via het systeem moet een werknemer niet naar zijn baas stappen om onbehoorlijke praktijken van een collega aan te klagen, maar kan hij een mail sturen of bellen naar een gratis nummer. Enkele Belgische bedrijven of bedrijven die in ons land actief zijn hebben een contract met EthicsPoint. Het gaat om onder meer AB Inbev, Alcatel-Lucent, Coca Cola, Deloitte, Siemens en KPMG.

Regels rond privacy soepeler in VS dan in EU

“Werknemers, verkopers en andere betrokkenen van bedrijven die bij ons klant zijn, kunnen via telefoon of het web wangedrag aanklagen. Dat wangedrag kan van alles zijn, afhankelijk van het bedrijf, de sector en het land: van inbreuken op de ethische code van het bedrijf tot financiële fraude. We spelen vooral in op wat de klant vraagt, maar er zijn uiteraard ook wettelijke beperkingen. Zo bieden we in Europa een striktere service aan dan in de VS, waar de regels rond privacy een stuk soepeler zijn”, zegt Bill Piwonka, senior marketingmanager van EthicsPoint. Volgens Piwonka zorgt een professioneel verkliksysteem niet voor wantrouwen tussen werknemers. “Integendeel, onze ervaring is dat het net meer vertrouwen brengt. Het geeft vertrouwen om te weten dat een bedrijf problemen wil aanpakken. En dat ze niet moet vrezen voor wraak of pesterijen. Ik heb gisteren een klant uit de retail gesproken die een veel kleiner personeelsverloop kent dan de rest van de sector. Ze blijven langer omdat de bedrijfscultuur goed is.”

Klachten zijn anoniem

“Het is bij ons een aanvulling op bestaande systemen om wangedrag te melden”, zegt Karsten Lemmens, woordvoerder voor Alcatel-Lucent Benelux, dat het systeem in januari 2009 invoerde. “Voor sommigen is de drempel om naar de manager of leidinggevende te stappen nog iets te groot als ze wangedrag willen melden. Met dit systeem kunnen ze dat anoniem doen. Voor ons is het manier om erop toe te zien dat ons intern huisreglement nageleefd wordt. Ook tegenover onze klanten is het belangrijk dat we ethisch zo onberispelijk mogelijk zijn.” AB Inbev introduceerde in februari 2007 in samenwerking met EthicsPoint het ‘Talk Openly’-programma, waarmee werknemers discreet eventuele onwettelijke of onethische gedragingen kunnen melden. “Het helpt vooral wanneer werknemers te geremd zijn om naar hun overste te stappen als er iets fout gaat”, zegt Natacha Schepkens, verantwoordelijke externe communicatie. “De behandeling van de klacht gebeurt heel discreet. Maar tot nu toe zijn er een zeer beperkt aantal meldingen geweest.”

Tekst: Dominique Soenens