Het evaluatiegesprek: je prestaties op de weegschaal

Onvoorbereid aan het jaarlijkse evaluatiegesprek beginnen, is geen goed idee. Het zou je wel eens een koude douche kunnen opleveren als je onverwacht negatieve commentaar krijgt. Probeer op voorhand even stil te staan bij je verwezenlijkingen van het afgelopen jaar. Tijdens een evaluatiegesprek beoordeelt je leidinggevende immers of je de afgesproken doelstellingen hebt behaald.

 

De  5 belangrijkste vragen die je je op voorhand stelt:

1. Heb je de afgesproken resultaten behaald?

TIP

Om niet met een mond vol tanden te staan, kan je je prestaties proberen te staven met cijfers of voorbeelden. Heb je ze niet gehaald, leg dan even uit hoe dat komt.

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode? 

2. Welke inspanningen kan je leveren om je prestaties te verbeteren? Geef voorbeelden.

3.Wat zijn je ambities voor de komende tijd? 

4. Wat kan je van je werkgever vragen? Meer coaching, een opleiding, meer feedback?

5. Voor de werkgever is het ook een goed idee om op voorhand een beknopte vragenlijst mee te geven, die beide partijen moeten invullen. Zo verloopt het gesprek op een gestructureerde manier. Je bespaart tijd en de kans wordt kleiner dat mensen plots ‘dichtklappen’. Met een vragenlijst weet je al op voorhand welke punten je wil aanhalen, waardoor de werknemer met meer zelfvertrouwen naar het gesprek stapt.

 

Wat mag je verwachten van het evaluatiegesprek?

 

In de eerste plaats gaat je leidinggevende evalueren hoe je functioneert. Daarbij komen je sterke punten en groeimogelijkheden aan bod. We lijsten even de thema’s op die eventueel aan bod kunnen komen:

 

  • Je ontwikkeling sinds het laatste evaluatiegesprek en hoe het verder moet.
  • Vervul je al je taken op de verwachte manier? Haal je targets en groeicijfers?
  • Hoe de samenwerking met de collega’s verloopt en  hoe je werkt in team.
  • Welke doelen wil je vervullen en wat ga je doen om ze te bereiken?
  • Ben je tevreden over de werkomstandigheden?

 

Hoe pak je een slechte evaluatie aan?

 

Een slechte evaluatie kan een zware dobber zijn. Zeker als je het gevoel had dat je goed bezig was. Hoe raak je weer gemotiveerd na een slechte evaluatie?

 

1. Luister en vraag door

Je werkgever is niet tevreden over wat je doet, de uitgelezen kans dus om na te gaan wat je beter kunt doen. Luister goed naar de kritiek en probeer te begrijpen waar je leidinggevende problemen mee heeft. Zo kan je ook nog iets bijleren. Aarzel niet om door te vragen, een evaluatiegesprek is immers bedoeld als dialoog. Je kan er alleen maar uit leren.

 

2. Durf je fouten toe te geven

Een negatieve beoordeling is natuurlijk niet leuk. Daarom hebben we dikwijls de neiging om onszelf te verdedigen. Elke reden die buiten onszelf ligt, is goed om te verklaren waarom we tekortschoten of doelstellingen niet gehaald hebben.  Het risico is wel dat je je eigen aandeel ontkent. Maar als je je eigen aandeel erkent, dan zal je op veel meer sympathie kunnen rekenen van je leidinggevende.

 

3. Vraag hulp

Je werkgever zal je ongetwijfeld vragen om jezelf te verbeteren op een aantal punten. Als je zelf niet goed weet hoe je je werkpunten kunt aanpakken, wees dan niet verlegen om hulp te vragen. Misschien kan je coaching krijgen of een extra  opleiding. Door aan te geven dat je hulp nodig hebt, toon je dat je bereid bent om te werken aan verbetering.

 

4. Pas je werkattitude aan

Misschien ligt de negatieve evaluatie niet aan je prestaties, maar aan je houding op het werk. Ben je te snel tevreden? Kom je dikwijls te laat? Werk je niet snel genoeg? Gedraag je je te weinig als een teamspeler of toon je niet genoeg initiatief? Ook hier moet je je verantwoordelijkheid opnemen.

 

5. Als je er toch niet mee eens bent…

Net zoals het niet aangeraden is om onmiddellijk op je achterste poten te staan, helpt het je ook niet echt vooruit door je baas meteen gelijk te geven als je je eigenlijk niet kunt vinden in de kritiek. Als je het gevoel hebt dat je niet echt eerlijk behandeld bent, kan je dat wel aangeven. Als de persoon die je evaluatie doet, - geen oor heeft voor je argumenten, kan je altijd een extern persoon – een andere leidinggevende of de hr-dienst – inschakelen om je evaluatie mee te bekijken.

 

De zin en onzin van het evaluatiegesprek

 

Steeds meer ondernemingen zeggen ‘neen’ tegen het jaarlijkse decemberritueel. Ze zouden weinig opleveren, tijdsintensief en dus duur zijn. Grote ondernemingen als Microsoft, Deloitte en Accenture doen het al niet meer. En onlangs voerde de Vlaamse lingeriefabrikant Van de Velde een pleidooi om het jaarlijkse beoordelingssysteem af te schaffen. Misschien kom jij ook in een bedrijf terecht waar ze de evaluatie anders aanpakken.

 

  • Waarom willen bepaalde bedrijven het evaluatiegesprek afschaffen?

Iemands aandachtspunten aanhalen, gedragscriteria en afvinklijstje invoeren….Het bevordert de sfeer niet echt. Ongeveer een derde van de werknemers geeft aan dat de gesprekken hen niet motiveren. Bovendien heeft een evaluatiegesprek alleen zin als het echt doelgericht gebeurt. Al te vaak houden bedrijven evaluatiegesprekken zonder er iets mee te doen. Een goed evaluatiegesprek is eveneens beter niet gekoppeld aan verloning en carrièremogelijkheden, maar wel aan de capaciteiten van de werknemer.

 

  • Hoe kunnen evaluatiegesprekken dan wel aangepakt worden?

De bedrijven die de evaluatiegesprekken afschaften, focussen meer op dagelijkste of maandelijkse feedback. Ze zijn van mening dat het beter is onmiddellijk te zeggen wat op hun lever ligt in plaats van alles op te sparen tot het jaarlijkse gesprek en dan de “beerput” open te trekken. Maandelijkse functioneringsgesprekken focussen dan op het behalen van groepsresultaten, kennisdeling, permanent leren en persoonlijke groei. Een formeel gesprek kan in dit geval ook nog zin hebben, want soms is er door tijdsgebrek geen mogelijkheid om dieper op de zaken in te gaan. 

 

Het verschil tussen het evaluatie- en functioneringsgesprek: 

 

Ben je nog mee? We zetten de verschillen tussen een evaluatie- en functioneringsgesprek nog eens op een rij:

 

Evaluatiegesprek Functioneringsgesprek
Prestaties staan centraal Medewerker staat centraal
Focus op prestaties in verleden Focus op heden en toekomst
Werkgever velt finale oordeel Werkgever en werknemer staan op gelijke voet
Individuele doelstellingen bepalen Ontwikkelingsplan bepalen
Gevolgen voor werknemers: loon, promotie, ... Open dialoog

 

Lees ook: