Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

"Fucking hoer" roepen onvoldoende reden voor ontslag

Een medewerker van de Nederlandse groothandel Sligro riep "fucking hoer" naar zijn teamleidster en werd op staande voet ontslagen. De werknemer aanvaardde dit niet en trok naar de rechtbank. De kantonrechter oordeelt nu dat het ontslag nietig is en dat het loon van de werknemer moet worden doorbetaald.

Een dergelijk grove belediging is volgens de rechter namelijk nog geen voldoende reden voor een ontslag op staande voet.

Petitie

De werknemer, de 38-jarige M. Frankevijle uit Amsterdam, leefde al een tijdje op gespannen voet met zijn vrouwelijke overste. Volgens de man zou ze erg vijandig omgaan met hem en zijn collega’s. Voorafgaand aan het scheldincident hadden ze dan ook de directie een petitie aangeboden om aandacht te vragen voor deze onwerkbare situatie. De directie had evenwel geen gevolg gegeven aan die petitie.

Toen de man tijdens de werkuren wat stond te kletsen en zijn teamleidster hem daarop aansprak, slingerde hij haar dus de kreet "fucking hoer" naar het hoofd, waarop ze hem prompt ontsloeg. Een te zware straf, oordeelt de kantonrechter. Hij wijst erop dat beledigingen weliswaar ongepast zijn en dat een sanctie op zijn plaats is, maar vindt ontslag op staande voet een overtrokken maatregel.

Geen kort geding

In zijn oordeel houdt de rechter rekening met het feit dat de directie niets gedaan heeft met de petitie. Ook de gespannen situatie tussen de werknemers en de teamleidster beïnvloedde zijn uitspraak. De rechter vindt dat de teamleidster gezien de situatie best wel tegen een stootje zou moeten kunnen.

Sligro werd veroordeeld tot de betaling van het loon van de eiser, vermeerderd met de wettelijke rente en de procedurekosten.

In dit geval koos de werknemer ervoor om via een procedure ten gronde het ontslag op staande voet aan te vechten. In de meeste gelijkaardige gevallen kiest de eiser er evenwel voor om in kort geding te vorderen dat hij weer tot het werk wordt toegelaten en dat zijn loon wordt doorbetaald. Bij ontslag op staande voet wordt de loonbetaling immers meestal per direct stopgezet.