Willy Naessens (Willy Naessens Group): "De crisis was voor ons ook een opportuniteit"

Willy Naessens (73), CEO Willy Naessens Group

Willy Naessens werd op 14 februari 1939 in Elsegem geboren als zoon van een molenaar. Hij liep maar school tot hij 14 jaar was. Daarna begon hij als kippenboer, ging over naar de productie van kippenvoer en bouwde kippenstallen. Later diversifieerde hij naar de voedingssector en naar de bouw van zwembaden. Vandaag leidt Naessens een groep van 27 bedrijven met 1.280 werknemers, goed voor een omzet van 325 miljoen euro.

Vacature legt elke dag in september een Belgische CEO dezelfde tien vragen voor over zijn toekomstvisie, sector en eigen carrière. Vandaag: Willy Naessens van bouwbedrijf Willy Naessens Group.

1. Wat zijn volgens u vijf jobs met toekomst in de bouw?

“Voor ons zijn dat zonder twijfel de ingenieursfuncties: stabiliteitsingenieur, projectleider, projecttekenaar, sales engineer en productieleiders. Dit zijn de meest cruciale functies om operationeel te zijn. Onze strategie is verticale integratie. Wij doen alles zelf: de studie, de productie en de uitvoering. Ook voor de arbeidersfuncties is er toekomst. Elke arbeider die werkwillig en gemotiveerd is, kan bij ons werken tot aan zijn pensioen.”

2. Welke profielen zijn geschikt om deze functies in te vullen?

“Wij werven vooral burgerlijk en industrieel ingenieurs in de bouwkunde aan en ook bachelors bouwkunde kunnen bij ons aan de slag. Meestal starten deze afgestudeerden in de opleidingscel van ons studiebureau om daarna volgens hun capaciteiten en interesses te evolueren. We hebben ook topmedewerkers die geen bouwkundig diploma hebben, maar die er door passie, gezond verstand en werkkracht ook geraakt zijn, dit kan in ons bedrijf. Voor de meeste arbeidersfuncties is geen specifieke opleiding nodig, we leiden ze steeds zelf op ”

3. Zijn er op de arbeidsmarkt voldoende mensen met deze profielen beschikbaar?

“Voor ons mogen er meer ingenieurs afstuderen. Elk jaar zakt het aantal afgestudeerden en stijgt onze vraag naar die profielen om onze groei te kunnen waarborgen. Moeilijk dus. Gelukkig kennen we weinig verloop. Eens ze aan boord zijn, blijven de meesten voor onze Group werken tot aan hun pensioen. Onze HR-dienst slaagt er wel in om de tekorten heel snel weg te werken en om de mensen te begeleiden zodat ze zich goed voelen bij ons. Het tekort op de markt heeft onze groeiambities nog niet beperkt.”

4. Bereidt het onderwijs in België studenten voldoende voor op deze jobs met toekomst?

“Het onderwijs in België is van goede kwaliteit en studenten krijgen een goede basis. Praktijkervaring moeten ze binnen het bedrijfsleven opdoen. Ik ben dan ook een grote voorstander van lange stageperiodes in bedrijven.  De meeste hogescholen betrekken de bedrijven meer en meer in hun opleidingen en dit is een goede zaak. We hebben in de Willy Naessens Group meerdere mensen die ook doceren in universiteiten of in hogescholen en dit zal ik nooit tegenhouden. Ik vind het ontzettend belangrijk dat het contact met de scholen behouden blijft.”

5. Wat zijn de belangrijkste trends en uitdagingen in uw sector?

“De grootste uitdaging voor de toekomst is voldoende mensen te vinden om onze groeiambities waar te maken. 80% van onze aanwervingen staan op de lijst van knelpuntberoepen. De trend is dat we vroeger en vroeger moeten aanwerven. Ik hoor van onze HR manager dat ze al in februari arbeidscontracten afsluit met studenten die pas in juni of zelfs september gaan afstuderen. Vroeger tekenden ze hun contract pas op hun eerste werkdag.”

6. Waar ligt het groeipotentieel in uw markt?

“In België is er nog heel veel potentieel in logistieke gebouwen. Ook in de zwembadsector is er nog veel groei mogelijk. Eind 2012 gaat Willy Naessens Batiments Industriels in Bapaume (Frankrijk) open. We blijven dus territoriaal uitbreiden en staan echt niet stil.”

7. Welk project wil u nog realiseren voor 2020?

“We willen een jaarlijkse groei realiseren van 2 à 3 %. Momenteel werken er ongeveer 1.200 mensen binnen de Willy Naessens Group, tegen 2020 zullen er dus nog heel wat aanwervingen moeten gebeuren.”

8. Wat is de grootste fout die u maakte in uw carrière?

“Te laat aanwerven. Ik heb vandaag nog altijd spijt dat ik toen ik begonnen ben zo lang gewacht heb vooraleer ik mijn boekhouder heb aangeworven. Die fout maak ik vandaag niet meer. Ik ben nu omringd door specialisten, elk in hun vakgebied. Ik ben ontzettend trots op mijn medewerkers: zij zijn mijn belangrijkste kapitaal en zonder hen zou ik niet staan waar ik nu sta.”

9. Wat vindt u het moeilijkste aan de crisisperiode die we al enkele jaren doormaken?

“De onzekerheid. De klanten wachten af om te beslissen. En dan moeten de projecten plots heel snel uitgevoerd worden. Eigenlijk mogen niet te veel klagen over de crisis, want onze medewerkers hebben nooit zonder werk gezeten. We bleven ook sterk aanwerven: de crisis was een opportuniteit om moeilijk in te vullen vacatures toch in te vullen.”

10. Wat is uw tip aan jonge starters die nu de arbeidsmarkt betreden?

“Goed nadenken in welk bedrijf je carrière wenst te maken. Elke dag je best doen en de rest volgt vanzelf. Mensen die ambitie hebben houd ik niet tegen. Onze jongste plantmanager is nog geen dertig jaar en hij doet het schitterend! Ik ondervind dat de jongeren van vandaag soms wel heel ongeduldig en veeleisend zijn. Ze willen vanaf dag één projectleider zijn en in een dikke auto rondrijden, maar zo werkt het niet.”

Lees ook de interviews met andere CEO's uit deze reeks