Wie verteert de crisis best: mannen of vrouwen?

Aanpassingsvermogen, flexibiliteit en volharding, dat zijn de kenmerken van veerkrachtige werknemers. Wie erin slaagt die eigenschappen te combineren, heeft een voetje voor in crisistijd. “Vandaag is het misschien wel hét nieuwe criterium voor professionele ontwikkeling”, zegt Adrian Lajtha, chief leadership officer bij Accenture. “In een tijd van economische onzekerheid en zware competitie nemen bedrijven die veerkracht ontwikkelen bij hun toekomstig management een duidelijke voorsprong.”

Vrouwen iets veerkrachtiger dan mannen

En ook hun rondvraag van 524 senior managers (ceo’s, cfo ’s, cio ’s, chro’s) in 20 landen over de hele wereld bevestigt die bevinding. Ruim 2 op 3 topmanagers vinden veerkracht zeer of ontzettend belangrijk bij keuze voor het behoud van medewerkers. Vrouwen zijn in hun ogen ook net iets veerkrachtiger, net als oudere werknemers.

Zijn deze werknemers veerkrachtig?

  Ja
Senior managers 77%
Middenkader 55%
Andere medewerkers 36%

Training

Bedrijven doen er goed aan om opleidingsprogramma’s te voorzien waarin de veerkracht van werknemers getraind wordt, zo meent Accenture. Want veerkracht is uiteindelijk een eigenschap die kan aangeleerd worden, zoals andere belangrijke vaardigheden. Zo is het geen toeval dat volgens het onderzoek de grootste veerkracht bij het senior management te vinden is.

En omdat diversiteit binnen de bedrijfswereld zijn zinvolheid al bewezen heeft, besteden ondernemingen daarbij beter ook specifieke aandacht aan vrouwen. “Leidinggevende bedrijven bieden goed presterende vrouwen een veelheid aan ervaringen aan, waaronder training, mentorschap en flexibele rollen”, aldus Nellie Borrero van Accenture. “Op die manier wordt de veerkracht, het vertrouwen en het doorzettingsvermogen van vrouwen verhoogd, om hen voor te bereiden op leidinggevende functies.”

Tekst: Dominique Soenens