Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Wie kan genieten van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)?

Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen te kunnen gaan? Vanaf welke leeftijd kan dit?
Het antwoord van Karin Buelens van SD Worx

Werkloosheid met bedrijfstoeslag is alleen mogelijk wanneer er een CAO bestaat die die mogelijkheid voorziet. Binnen de NAR werd de CAO nr.17 gesloten die aan alle bedrijven de mogelijkheid geeft om werknemers vanaf 60 jaar met werkloosheid met bedrijfstoeslag te laten gaan. Hiernaast kan op sectoraal of ondernemingsvlak een CAO gesloten worden die werkloosheid met bedrijfstoeslag op lagere leeftijd mogelijk maakt.

Wijzigingen vanaf 2012

'Brugpensioen' heet voortaan 'werkloosheid met bedrijfstoeslag'.

De leeftijd wordt op 60 jaar gebracht, de vereiste loopbaan op 40 jaar en dit

  • vanaf 2012 voor de CAO’s die vanaf 1 januari 2012 voor het eerst gesloten worden
  • vanaf 2015 voor de lopende en hernieuwde CAO’s (ononderbroken verlenging van bestaande CAO)

Volgend schema geeft een overzicht van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden, die gelden vanaf 2012:

Minimumleeftijd

Voor wie?

Beroepsloopbaan (*)

CAO

60 jaar 

Alle werknemers

Mannen: 35 jaar
Vrouwen: 28 jaar

CAO nr. 17

58 jaar 

Alle werknemers

Mannen: 38 jaar
Vrouwen: 35 jaar

Bedrijfs-/sector-CAO

58 jaar

Zwaar beroep (wisselende ploegen, continu-arbeid, nacht)

35 jaar (+ bijkomende voorwaarden)

Bedrijfs-/sector-CAO

58 jaar

Mindervaliden

35 jaar

CAO nr. 91

57 jaar

Oud stelsel '87

38 jaar

Bedrijfs-/sector-CAO

56 jaar

20 jaar nacht/arbeidsongeschikte bouwvakker

33 jaar

Sector-CAO

56 jaar

Lange loopbaan

40 jaar

CAO nr. 92/96

56 jaar

Geen werkend PC
Toetreding vereist

33 jaar waarvan 20 jaar nachtarbeid

CAO nr. 93/97

56 jaar

Oud stelsel '86

38 jaar

Bedrijfs-/secor-CAO

(*) Niet enkel effectieve arbeidsprestaties komen in aanmerking om de beroepsloopbaan samen te stellen. Bepaalde inactiveitsperiodes (ziekte, vakantie, werkloosheid, tijdskrediet …) kunnen ook in rekening gebracht worden. Deze verschillen naargelang de leeftijd waarop de werknemer  in het stlesel stapt en naargelang de CAO waarop men steunt om de werkloosheid met bedrijfstoeslag aan te vragen.

De twee meest courante stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn die vanaf 60 jaar (op basis van cao nr.17) en vanaf 58 jaar (op basis van een sectorale of bedrijfs-CAO).

Nieuw gesloten CAO of collectief akkoord na 31 december 2011

Voor sectoren of ondernemingen die voor het eerst na 31 december 2011 een CAO of collectief akkoord over werkloosheid met bedrijfstoeslag sluiten, geldt een minimumleeftijd van 60 jaar en een minimumloopbaan van 40 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen. De minimum te bewijzen loopbaan wordt voor vrouwen die op 60 jaar het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag willen genieten 38 jaar in 2014, en 40 jaar vanaf 2015.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (Sect)

Vanaf

mannen

vrouwen

2012

40

35

2014

40

38

2015

40

40

Ononderbroken verlenging van bestaande CAO (en CAO 17)

Sectoren en ondernemingen die reeds een CAO of collectief akkoord hebben vóór 1 januari 2012, krijgen nog wat respijt. Voor hen gelden de strengere leeftijds- en loopbaanvoorwaarden (60/40) pas vanaf 1 januari 2015. Hetzelfde geldt voor sectoren en ondernemingen die na 31 december 2011 een CAO of collectief akkoord sluiten of neerleggen, die een ononderbroken verlenging uitmaakt van een CAO of collectief akkoord gesloten en neergelegd vóór 1 januari 2012.

Voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 en 58 jaar zal de vereiste loopbaan de komende jaren nog toenemen.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar

Werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar (60 jaar vanaf 2015)

vanaf

mannen

vrouwen

mannen

vrouwen

2012

35

28

38

35

2014

35

28

38

38

2015

40

31

40

38

2016

40

32

40

39

2017

40

33

40

40

2018

40

34

40

40

2019

40

35

40

40

2020

40

36

40

40

2021

40

37

40

40

2022

40

38

40

40

2023

40

39

40

40

2024

40

40

40

40

I.s.m. SD Worx