Werknemers verkiezen saaie job boven creatieve

Als mensen mogen kiezen tussen een saaie en een interessante job die hetzelfde betaald wordt, dan kiezen de meeste voor de saaie job. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek.

Iedereen heeft de mond vol over zelfontplooiing op het werk, maar een studie van de Fuqua School of Business van de Amerikaanse Duke University toont nu aan dat velen eigenlijk een voorkeur hebben voor saai werk.

Groot aantal werknemers doet liever niets

Voor hun experiment lieten de onderzoekers 144 respondenten kiezen tijdens twee tijdelijke jobs op een cultureel festival. De ene job omvatte onder meer het opzetten van de publiciteitscampagne en de begeleiding van de optredende artiesten. De andere functie was die van ‘monitor’. Dat houdt in dat de kandidaat enkel standby moet zijn en in het uitzonderlijke geval dat er zich iets ergs zou voordoen, een beveiliger moet verwittigen. Bij die ‘taak’ mocht hij niet lezen, naar muziek luisteren of gebruik maken van een mobiele telefoon.

Het loon voor beide jobs zou exact hetzelfde zijn. De grote meerderheid (82%) vond de eerste functie veruit het leukst en het interessants. Desalniettemin opteerde meer dan een derde van hen toch voor de saaie job van monitor. Enkel als ze meer betaald zouden worden voor de creatieve job zouden ze overwegen om die te kiezen.

Bij een tweede experiment waren de resultaten nog meer uitgesproken. 74 respondenten konden kiezen tussen twee korte taken: gedurende vijf minuten een puzzel oplossen of gewoon de situatie in de gaten houden en dus feitelijk niets doen. Hoewel twee derde de puzzel interessanter vond, koos toch maar 18% onder hen voor die optie. Alle anderen kozen voor de saaie taak.

Loon is de extra inspanning niet waard

Volgens professor Peter Ubel, die het onderzoek leidde, moet de verklaring gezocht worden in het salaris of de beloning die bij de job hoort. Hij spreekt daarbij van het ‘effort aversion’-effect. Een interessante job vereist een extra inspanning en daarvoor zouden de respondenten ook een extra beloning willen. Kunnen ze met een saaie job evenveel verdienen, dan kiezen ze daarvoor. Wanneer het loon voor een job bekend is, focussen ze zich voornamelijk daarop en niet meer op de vraag of ze het werk op zich interessant vinden.

Bron: The Chicago Tribune