Werkende Belg leest één derde van zijn e-mails niet

Belgische werknemers hebben de grootste moeite om alle informatie die ze op een dag ontvangen te verwerken, zo blijkt uit een onderzoek van softwareproducent Mindjet. Jaarlijks ontvangen we op kantoor gemiddeld zo’n 8.000 e-mails, waarvan één derde niet gelezen wordt.

Voor het onderzoek werd een online vragenlijst voorgelegd aan 500 voltijds werkende Belgen (200 Franstaligen en 300 Vlamingen) tussen 18 en 60 jaar oud. In de steekproef waren alle functies en departementen van een bedrijf vertegenwoordigd.

Uit het onderzoek blijkt dat een Belgische werknemer dagelijks gemiddeld 38 e-mails ontvangt. Nederlandstaligen krijgen er een pak meer binnen dan hun Franstalige collega’s: 52 tegenover 16.

Voor 17,2% van de ondervraagden gaat het elke dag om meer dan honderd mails. 28% van al die berichten bevatten ook een bijlage, die in 62% van de gevallen volledig wordt doorgenomen.

Tijdverlies

Gemiddeld komen bij die stortvloed aan mails dagelijks ook nog één vergadering en 45 minuten overleg met collega’s buiten vergaderingen om. Op een normale werkdag zijn er zo’n 30 minuten nodig om documenten te zoeken en te lezen. Daarbij moeten de werknemers helaas ook heel wat niet-relevante informatie doorploegen: een vierde geeft aan tijd te verliezen met het doornemen van informatie die uiteindelijk niet interessant blijkt te zijn.

Die overvloed aan data heeft ook kwalijke gevolgen. Zo verliest elke werknemer jaarlijks 100 uur met het zoeken naar de juiste informatie, wat voor het bedrijf overeenkomt met een kost van gemiddeld 1.991 euro.

47% van de werknemers vindt de overbelasting aan informatie dan ook een probleem: 12% klopt er meer uren door, bij 9% zorgt het ervoor dat ze hun werk minder graag doen en 13% krijgt geen vat op het probleem.

Wat in andere Europese landen?

Mindjet voerde dit onderzoek ook uit in enkele andere Europese landen. In Frankrijk en Nederland vormt het teveel aan informatie een probleem voor ruim 40% van de ondervraagden. In het Verenigd Koninkrijk is dat zelfs 65%. De werkende Britten krijgen dagelijks 36 mails, maar daar laten ze twee derde ongelezen van.
Op Europees niveau zoeken de werknemers gemiddeld 30 minuten per dag naar informatie. Ongeveer een op de drie werknemers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk verliest tijd door het zoeken naar informatie die eigenlijk niet relevant is.