Welke stoel neem je best in de vergaderzaal?

Voor vergaderingen waarin je de samenwerking van je collega’s nodig hebt, kan de plaats waar jij of je collega’s aan tafel zitten, belangrijk zijn. Zo stelt de Amerikaanse onderzoekster Carol Kinsey Goham.

Kies een dominante positie aan tafel

Er zijn twee machtsposities aan tafel: de dominante stoel aan het hoofd van de tafel waarmee je naar de opening van de deur kijkt en de visueel centrale stoel in het midden van een rij stoelen aan de ene kant van een tafel.

Wil je de vergadering leiden en de agenda domineren, dan zet je je best op één van deze machtsposities. Deze posities kunnen de samenwerking met andere teamleaden misschien wat in de weg staan. Want wanneer je daar als leider gaat zitten, zullen de ogen op jou gericht zijn en zullen je medewerkers hun ideeën vooral op jou afvuren. Wil je je als ‘gelijke’ positioneren, kies dan een andere plaats.

Tweedeling

Met de keuze van je zitplaats kan je onbewust enkele signalen uitsturen. Zo is het bijvoorbeeld dat wanneer twee mensen aan een tafel gaan zitten, ze meestal tegenover elkaar gaan zitten. Dat kan een gevoel van tweedeling creëren. Wanneer je dit aan een vergaderingstafel doet met meer mensen, lijkt het daarom alsof je de groep in twee verdeelt. Er kan dan een ‘wij’-‘jullie’ mentaliteit ontstaan. Een gevoel dat je in sommige vergaderingen liever uit de weg wil gaan.

Om te vermijden dat je medewerkers in groepen worden verdeeld, kan je er voor kiezen om de zitplaatsen van je medewerkers wat door elkaar te halen. Of zelfs nog beter, kies een ronde tafel om je bespreking te houden.

Vermijd dezelfde zitplaatsen

De meeste mensen geven niet snel informatie prijs aan mensen die ze minder goed kennen. Zorg er dus voor dat je medewerkers niet altijd op dezelfde plaats zitten. Wanneer ze eens langs iemand anders zitten, kunnen er misschien nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden ontstaan.