Welke specialisaties kan je als verpleegkundige kiezen?

Binnen de verpleegkunde bestaan er heel wat specialisaties. De sector spreekt van ‘bijzondere beroepstitels’ en ‘bijzondere beroepsbekwaamheden’. Wat is het verschil?

Beroepsbekwaamheid

Met een diploma als gegradueerde verpleegkundige van het hoger beroepsonderwijs, het vroegere A2 diploma, kun je je via een bijkomende opleiding van 150 uur bepaalde bijzondere beroepsbekwaamheden eigen maken. Dit kan momenteel al binnen het domein van de acute geriatrie.

Bijzondere beroepstitel

Met een bachelor diploma, het vroegere A1 diploma, kun je na een opleiding van 450 uren theorie en 450 uren stage eigenaar van een bijzondere beroepstitel worden. Zo kun je doorgroeien tot een verpleegkundige gespecialiseerd in spoedgevallen en intensieve zorgen, oncologie en acute geriatrie.

Nut van specialisaties?

Over het nut van specialisaties kunnen we kort zijn: ze zijn een antwoord op de concrete noden van het terrein. Er zijn niet alleen meer patiënten, ook het aantal gespecialiseerde behandelingen neemt  toe. En dus wordt ook verpleegkunde steeds complexer en technologischer. Dat vergt de nodige deskundigheid.

We vroegen aan Michel Foulon, algemeen coördinator van het NVKVV (Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen) welke specialisaties het meest gewild zijn. “Het chronisch tekort aan verpleegkundigen wordt niet kleiner maar groter. Dit geldt voor de hele sector. Binnen de geriatrie is de nood bijzonder groot. Dit heeft uiteraard met de vergrijzing te maken. Maar ook met de moeilijke materie die ouderenzorg is. Binnen de acute geriatrie heb je te maken met kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Daarnaast heb je de chronische ouderenzorg die zich situeert in de thuissituatie en de woon- en zorgcentra. In beide domeinen heb je te maken met oudere mensen die heel wat zorgen en aandacht nodig hebben. Denk maar aan dementie, de ziekte van Parkinson of de mobiliteits- en continentieproblemen waarmee deze mensen te maken hebben. Het maakt er de job van een verpleegkundige niet eenvoudiger op. We zien trouwens dat de relatie tussen deze ouderen en de verpleegkundige ontzettend belangrijk is. Het is een job die veel van je vraagt maar waar je ook veel voor terugkrijgt. Binnen oncologie stijgt de vraag naar verpleegkundigen ook aanzienlijk. Kanker is een ziekte die jong en oud kan treffen. We weten deze ziekte steeds beter te behandelen en hiervoor hebben we steeds meer vakkundig personeel nodig.’

Ook binnen de spoedgevallenzorg, de intensive care en de geestelijke gezondheidszorg blijft de vraag stijgen. Dat is ook zo voor diabetes, pijn –en wondzorg. En zo kunnen we nog even doorgaan. Want de essentie is dat deze sector een nijpend tekort heeft aan mensen.

Tekst: Nathalie Dirix