Welke regels lappen jonge werknemers aan hun laars?

Jongeren van vandaag laten zich niet graag de les lezen, zeker niet wanneer het over informatica gaat. Onderzoek van adviesbureau Accenture in 13 landen, waaronder ook in België, laat zien dat twee derde van de 18- tot 27-jarigen zich weinig aantrekt van regels die de bedrijfstop oplegt.

Zelf betere technologie zoeken

Ze installeren naar hartelust software en applicaties op de bedrijfsapparatuur: ofwel omdat ze niet weten dat er een beleid is, ofwel omdat ze het beleid te complex vinden, ofwel omdat hun bedrijf volgens hen geen echt beleid heeft.

“Meer dan 40 procent gebruikt voor hun werk applicaties die niet door de werkgever worden ondersteund”, aldus de onderzoekers van Accenture. “Wanneer de millennials van oordeel zijn dat de aanwezige technologie niet aan hun wensen voldoet, zoeken ze online alternatieve downloads. Veelal gaat het dan om open source.”

Europese jongeren trekken zich niets aan van de regels rond:

- instant messaging (38%)
- open source technologieën (29%)
- sociale netwerken (45%)
- online applicaties (27%)
- online tools (22%)

Werkgevers zijn hier niet op voorbereid

Volgens de onderzoekers zijn veel bedrijven niet klaar voor deze veranderende mentaliteit. Zeker bedrijven met een strikte hiërarchie zouden moeilijkheden ondervinden om jong talent aan te trekken. En het is net het aantrekken van jong talent dat noodzakelijk is om te profiteren van de nieuwe technologieën die nodig zijn om concurrentieel te blijven. Een dilemma dus.

“Het komt er voor bedrijven op aan een oplossing te vinden om om te gaan met de mentaliteit van jongeren”, aldus Accenture.

Het adviesbureau geeft enkele tips om dat te doen:

1. Neem jongeren op in het comité dat beslist over welke it-toepassingen gebruikt worden op het werk.
2. Pas bedrijfssoftware en -applicaties zoveel mogelijk aan hun noden aan.
3. Laat jongeren zoveel mogelijk werken met hun eigen mobiel apparaat: dring ze geen Blackberry op als ze met een iPhone werken.
4. Natuurlijk botst de avontuurlijke mentaliteit van de jongeren soms met de bedrijfsregels en met veiligheidsvoorschriften, maar dan komt het er op aan die zo goed mogelijk uit te leggen: op een manier die jongeren aanspreekt.  

Bedrijven die 'mee' zijn, hebben streepje voor

Het onderzoek meldt ook dat bijna 40 procent van de ondervraagden toegeeft dat de beschikbaarheid van geavanceerde technologie een belangrijk argument is om voor een bepaald werkgever te kiezen. Dat is vooral het geval in de Verenigde Staten, India en China. Bovendien willen jongeren ook zelf zijn computer kunnen uitkiezen en zijn favoriete applicaties blijven gebruiken. Wereldwijd houdt 37% van de jongeren rekening met de aanwezigheid van geavanceerde technologie, in België is dat 31%.

Tekst: Dominique Soenens

Lees ook:
Waarom klikt het niet tussen jonge werknemers en hun manager