Weg met de managers? Oké, maar dan ook weg met de groei?

Jonge mensen schreeuwen dat ze niet willen meelopen in het gareel van de grote bedrijven. Ze roepen dat er plaats moet komen voor creativiteit, kleine teams en ondernemerschap binnen de bedrijven. Ze hebben gelijk. Hogescholen besteden meer aandacht aan intrapreneurship, aan personal branding, aan technieken en mogelijkheden om breder dan je vakgebied aanwezig te zijn in het bedrijfsleven. Ze hebben gelijk. En dan komen de goeroes eraan. Weg met de managers, leve de coaches! Want samen maken we het beter. Die tendens maakt opgeld. We zouden geen managers meer nodig hebben, we moeten elkaar vertrouwen en groeikansen geven. Ik weet niet of ze gelijk hebben.

 

Sterker, ik heb er mijn bedenkingen bij, hoezeer ik de idee ook genegen ben. Ik ben namelijk niet (altijd) naïef.

Moet je manager geweest zijn om te weten wat de meerwaarde is van een goede manager? Nee, maar het helpt. Om het een keer heel pretentieus te zeggen: ik heb goede managers gehad, en ik ben daar ontzettend dankbaar om. Mensen die wisten waar ze het over hadden en mij dat ook haarfijn uit de doeken konden doen. Mensen die niet bezig waren met mijn persoonlijk leven en groeitraject, maar focusten op wat ik geacht werd te doen in dat bedrijf. Impliciet deden ze me daar door groeien, maar het was nooit hun (eerste) bedoeling. Ze focusten op bedrijf en resultaat. Een zekere robuustheid was wel vereist in die context. Je werd namelijk ook afgerekend op je resultaat, niet op je enthousiasme, of op je pogingen tot...

 

Uiteraard stelt zich dan meteen de vraag hoe we managers definiëren. Kort door de bocht. Meestal meer ervaring, getuigend van grotere leiderscapaciteiten en inzicht, met een onweerlegbare knowhow in het vakgebied waar je zelf mee bezig bent. Mensen die jouw vak door en door kennen. En ja, er is zoiets als het Peter principle, maar het zou ons te ver leiden om dat er nu ook bij te sleuren.

Goede managers weten wat hun mensen willen doen om bepaalde zaken op te lossen en ze kunnen daarop anticiperen. Ze behoeden hun mensen voor vergissingen die de firma en de medewerkers veel tijd en geld kunnen kosten.

 

Managers zijn geen ‘nannies’. Ze hebben bewezen dat ze iets kunnen, ze genieten het vertrouwen op basis van hun prestaties en ze hebben extra verantwoordelijkheden aanvaard. Omdat ze dat willen en kunnen.

 

Ik was een slechte manager toen ik het erg graag wilde, omdat het zo goed was voor mijn carrière. Omdat ik te veel ruimte gaf, te veel uitging van eigen feilbaarheid, en dat staat groei in de weg. Maar het was wel bijzonder leuk voor de sfeer. Oude-jongens-krentenbrood, don’t ask for permission, je leert uit je fouten, etc.

 

Ik was een betere manager toen ik dat achter me liet en een bedrijf(je) moest doen groeien. Omdat ik dan wel durfde te zeggen waar het op stond, en waarom dingen niet zouden werken. Het heeft te maken met maturiteit. En met visie. En met ongeduld. Ongeduld om niet weer eens het traject van de persoonlijke zelfontplooiing te moeten uitzitten omdat deze of gene het recht opeist om vanuit zijn creativiteit zijn droom te realiseren. Wat niet betekent dat je niet luistert, je ziet alleen beter het grotere geheel. Het heeft ook te maken met een visie op groei, en hoe schaarse middelen ingezet moeten worden. Dan kom je automatisch uit bij tijd, als schaarse factor. En dan kun je je geen geklooi permitteren.

 

Meteen ligt daar ook de knoop. De heilige graal van de groei. Bedrijven moeten verantwoording afleggen aan hun aandeelhouders, ze moeten voldoende omzet draaien om bedrijfsvoering mogelijk te maken en dus moeten ze groeien en resultaat neerzetten. Snel, veel en positief.

 

Mijn generatie is wellicht nog te verkrampt in het vasthouden aan die groei-ideologie. Jonge mensen van nu kiezen en pleiten bewust voor kleinschaligheid, waarin het beter en mooier toeven is. Waar ruimte is voor onorthodoxe manieren van werken en resultaten bereiken. In die sfeer hebben ze geen managers nodig, maar moeten ze elkaar stimuleren en helpen.

 

Dus ja, weg met de managers, maar dan enkel als we ook het traditionele denken overboord durven en kunnen gooien. Anders wordt het zwalpen, stuurloosheid en tijdverlies.