Wat zijn mijn softskills?

"Ik hoor mijn baas altijd maar zeggen dat ‘we onze softskills moeten ontwikkelen’. Als ik op het internet ga kijken naar de betekenis hiervan, loop ik wat verloren in de diverse omschrijvingen. Kan je me zeggen wat de betekenis is van softskills en hoe ik de mijne kan ontdekken?"
Het antwoord van Erik Leenders, Managing Director bij Itinera

Ik vraag me af of er een vast omlijnde definitie bestaat van het begrip, maar ik kan jou zeker duidelijk maken waarover het gaat. Softskills omvatten een geheel van persoonlijke vaardigheden die zich vooral tonen in relatie tot de ander en die betrekking hebben op communicatie en sociale vaardigheden, emotionele intelligentie, persoonlijke efficiëntie, enzovoort. Softskills staan tegenover  hardskills, wat technische vaardigheden zijn. Samen verwijzen ze naar vaardigheden die we kunnen aanleren, waarbij de hardskills een pak gemakkelijker te meten zijn dan de softskills.

Zo kan een  buschauffeur bijvoorbeeld  zijn rijtechnieken goed beheersen, maar is hij daarom niet automatisch een hoffelijke chauffeur in het verkeer. Hoffelijkheid, vriendelijkheid en communicatievaardigheid met de reizigers zijn softskills.

Bij het aanleren en ontwikkelen van onze softskills, steunen we onder andere op onze kwaliteiten die ervoor zullen zorgen dat we een bepaalde softskill gemakkelijk kunnen ontwikkelen. Zo zal het voor de buschauffeur eens zo gemakkelijk zijn om vriendelijk te leren communiceren met de reizigers als hij beschikt over de natuurlijke kwaliteit om vlot contact te leggen met anderen.

We beschikken allemaal over een hele reeks softskills maar om te weten welke tot jouw kernvaardigheden behoren, kan je stilstaan bij de successen die je de laatste vijf jaar op professioneel vlak hebt gerealiseerd. Stel jezelf hierbij de volgende vragen :

  1. Hoe heb ik die situatie aangepakt? Welke acties heb ik ondernomen?
  2. Welke hindernissen ben ik tegengekomen en hoe heb ik deze overwonnen?
  3. Wat heeft er specifiek toe bijgedragen dat ik het succes heb gerealiseerd?
  4. Stel jezelf de vraag welke communicatieve of sociale vaardigheden je hierbij op een natuurlijke wijze hebt ingezet. Hoe heb je de mensen in deze situatie benaderd? Hoe efficiënt was je in de aanpak van de situatie?
  5. Vraag feedback aan een vriend(in), je partner of een collega of zij deze vaardigheden in jou herkennen.

Op deze manier kan je zeker minimuaal vijf softskills van jezelf ontdekken.

In samenwerking met Itinera