Wat zijn de fiscale gevolgen van ongehuwd samenwonen?

Ik woon (ongehuwd) samen en heb een kind, word ik dan als gehuwd of alleenstaand beschouwd? Wat zijn de fiscale implicaties?

Zolang jullie niet getrouwd zijn worden jullie fiscaal als alleenstaande beschouwd. Jullie dienen dus elk afzonderlijk een belastingaangifte in, en jullie worden afzonderlijk belast.


Voordelen


Dat heeft zo zijn voordelen, vermits het belastingvrij minimum voor alleenstaanden een stuk hoger ligt dan bij gehuwden (5.480 EUR voor het aanslagjaar 2003 t.o.v. 4.350 EUR voor gehuwden).


Het belastingvrij minimum, ook wel belastingvrije som genoemd, houdt in dat een gedeelte van het inkomen in feite belastingvrij is. Dat belastingvrij gedeelte varieert evenwel naargelang het alleenstaanden dan wel echtgenoten betreft, maar is eveneens afhankelijk van de gezinssituatie van de belastingplichtige.


Kinderen


Zijn er kinderen, dan moet de keuze gemaakt worden wie van beide partners het kind ten laste neemt. Wie iemand ten laste heeft geniet van een verhoging van het belastingvrij minimum. De belastingvrije som voor één kind ten laste bedraagt voor aanslagjaar 2003 1.160 EUR.
Vermits deze verhoging wordt toegepast op een hogere grondslag dan bij gehuwden, zal de belastingbesparing ook sneller hoger worden.
Heel wat voordelen dus ten opzichte van gehuwde koppels..