Wat omvat een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers precies?

"Sinds 2013 zijn bedrijven met meer dan 20 werknemers verplicht een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers op te stellen. Wat is dit? Ik ben ouder dan 45, wat betekent dit voor mij?"
Het antwoord van Geert Vermeir, SD Worx

De vergrijzing, de te lage werkzaamheidsgraad en de toenemende druk op onze sociale zekerheid, het zijn gekende fenomenen. Om het tij te keren, moeten we met z’n allen langer werken. Dat kunnen we pas bereiken als zowel de overheid, de werknemers als de werkgevers hun duit in het zakje doen.  Het probleem kent immers diverse oorzaken: hoge (loon)kosten, de lokroep van eindeloopbaanstelsels, onaangepaste arbeidsomstandigheden, vooroordelen …

Voor werkgevers met meer dan twintig werknemers bestaat er daarom sinds dit jaar een verplichting om een 'werkgelegenheidsplan oudere werknemers' op te stellen.  Het plan kadert in de algemene doelstelling om de uitstroom van oudere werknemers een halt toe te roepen.  Het moet de maatregelen bevatten die op ondernemingsvlak genomen worden om jobs voor 45-plussers te behouden of te verhogen. Het kan gaan om maatregelen op diverse vlakken: selectie en recrutering, ontwikkeling van competenties en kwalificaties, opleidingen, loopbaanontwikkeling, aanpassing van de arbeidstijd of arbeidsomstandigheden, gezondheid van de werknemers  …

De werkgever moet het plan jaarlijks opstellen en bespreken met de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming en de syndicale afvaardiging. Op die manier moeten werkgever en vakbond samen nadenken over hoe ‘langer werken’ concreet in de onderneming mogelijk wordt. Een individuele werknemer van 45 jaar of ouder is dus niet direct betrokken partij.  Al is het uiteraard de bedoeling dat de maatregelen die in het plan worden vermeld ertoe leiden dat de 45-plussers in de onderneming langer aan de slag kunnen blijven. De concrete impact zal dan verschillen van onderneming tot onderneming en van maatregel tot maatregel.