Wat mag je onder creatief denken verstaan?

terug naar start 'Cursus creatief denken' 

Wij denken in patronen

Het menselijk denksysteem is een informatieverwerkend systeem en functioneert op een patroonmatige manier. Het creëert patronen, bouwt ze op, verstevigt en bevestigt ze. Ons denksysteem is briljant en supersnel, maar juist door die patroonvorming komt het systeem in moeilijkheden als het iets nieuws creëert of als het zichzelf moet vernieuwen.

Je kan patroonvorming vergelijken met het ontstaan van wandelpaden in de jungle. De eerste trip was zeker de moeilijkste trip. De pionier moest takken wegkappen, obstakels verwijderen, zich constant oriënteren. Alles wat hij ontmoette was nieuw en onbekend. Zij die na hem kwamen namen natuurlijk dezelfde weg en zo ontstaat er op een natuurlijke manier een pad. Hoe meer je het pad neemt, hoe breder het wordt. Alleen de gekste avonturier zal het dan nog wagen zich een nieuwe weg doorheen de jungle te kappen op zoek naar het onbekende. Patronen in onze hersenen zijn als een dicht helder wegennet in wat voorheen een ondoordringbaar oerwoud was.

Creatief denken

Als je creatieve en vernieuwende resultaten wilt behalen moet je het patroonmatige en routinematige van je denken overwinnen en doorbreken.

Voorbeeld: Ford en het ontstaan van de lopende band

De gedachtegang in de automobielindustrie vóór het ontstaan van de lopende band was: hoe brengen we het personeel sneller bij de onderdelen? Ford draaide die gedachtegang om: hoe breng ik de onderdelen sneller bij het personeel? En bedacht de lopende band.

Definitie

Creatief denken is een geheel van denkattitudes, denkvaardigheden, denktechnieken en denkprocessen, die de kans op patroondoorbreking, het leggen van nieuwe verbindingen in onze hersenen vergroten.